Przejdź do głównej zawartości

Urlop na żądanie w pierwszym roku pracy


Urlop na żądanie


Pracownikowi w pierwszym roku pracy (tak jak w każdym innym) - przysługują 4 dniówki robocze urlopu na żądanie, ale pod warunkiem, że nabył już prawo do takiej ilości urlopu.


Dla przykładu: Pracownik po przepracowaniu 1 miesiąca nabywa dopiero 1,66 dnia urlopu. Tak więc po nabyciu tego urlopu ma prawo skorzystać z dwóch dniówek urlopu na żądanie, z tym że:

  • w pierwszym dniu może żądać całodniowego urlopu,
  • w drugim dniu może zażądać udzielenia najwyżej kilku godzin urlopu (nie przysługuje mu jeszcze pełny drugi dzień urlopu na żądanie). 

W ten sposób pracownik wykorzystuje 2 dniówki urlopu na żądanie, a to oznacza, że w tym trybie w danym roku kalendarzowym może wziąć już nie więcej niż 2 kolejne dniówki. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.