Przejdź do głównej zawartości

Przerywany czas pracy

System przerywanego czasu pracy 

System przerywanego czasu pracy umożliwia wprowadzenie przerwy w pracy, która nie może być dłuższa niż 5 godzin.


Uwaga! Przerwa te nie jest wliczana do czasu pracy pracownika, ale za czas tej przerwy przysługuje mu wynagrodzenie  wysokości 1/2 wynagrodzenia należnego za czas przestoju, tj. wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Po zmianie przepisów Kodeksu pracy (nowe przepisy obowiązują od 23 sierpnia 2013 r.) system przerywanego czasu pracy może być wprowadzony:

  • układzie zbiorowym pracy lub
  • porozumieniu zawieranym z zakładową organizacją związkową, a gdy w zakładzie nie działa związek zawodowy – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.  

Przed tymi zmianami system przerywanego czasu pracy nie mógł być wprowadzony w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Ponadto w przypadku pracodawcy, który jest osobą fizyczną i prowadzącego działalność w zakresie hodowli i rolnictwa, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, system przerywanego czasu pracy można wprowadzić na podstawie umowy o pracę (podstawa prawna: art. 139 § 4 Kodeksu pracy).

Uwaga! Nawet przy spełnieniu powyższych kryteriów przerywany czas pracy nie może być stosowany do pracowników, których obejmują systemy równoważnego czasu pracy, skróconego tygodnia pracy oraz pracy weekendowej.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.