Przejdź do głównej zawartości

Praca weekendowa


Weekendowy system czasu pracy 


Ten system czasu pracy polega na wykonywaniu pracy jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta. Czas pracy w tym systemie może być maksymalnie przedłużony do 12 godzin na dobę, a okres rozliczeniowy nie może przekraczać 1 miesiąca.


Weekendowy system czasu pracy może zostać wprowadzony jedynie na pisemny wniosek pracownika. Ustala się go wówczas w umowie o pracę.

W praktyce pracowników w tym systemie czasu pracy zatrudnia się w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracujący na pełny etat pracownik weekendowy nie zawsze będzie mógł wypracować obowiązujący go wymiar czasu pracy ze względu na małą liczbę piątków, sobót, niedziel i świąt w danym okresie rozliczeniowym, w które może wykonywać pracę.

System skróconego tygodnia pracy 


W tym systemie czasu pracy dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia. Powoduje to możliwość wydłużenia czasu pracy w dni pracy maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Praca w tym systemie czasu pracy może się odbywać w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 1 miesiąca.  System ten również wprowadza się na pisemny wniosek pracownika i ustala się go w umowie o pracę.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.