Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2014

Rozkład czasu pracy

Czas pracy i jego rozkład
Jest to jeden z obowiązkowych elementów, które muszą znaleźć się w obowiązującym u pracodawcy regulaminie pracy. Gdy wszyscy pracownicy zakładu wykonują pracę w stałych godzinach, wskazanie rozkładu czasu pracynie jest problemem i polega na zapisaniu obowiązkowych dla pracowników godzin rozpoczęcia i kończenia pracy w każdym dniu.

Wymiar czasu pracy 2014

Obraz
Czas pracy w 2014 r. Czas pracy w 2014 roku z podziałem na miesiące.

System podstawowy czasu pracy od poniedziałku do piątku: jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

Pensja minimalna 2014 r.

Obraz
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. 
Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w porównaniu z tym w 2013 r. o 80 zł i wynosi obecnie 1680 zł brutto.

Odprawa rentowa

Komu należy się odprawa rentowa Warunkiem otrzymania odprawy rentowej jest ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę. Wysokość takiej odprawy pieniężnej wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie za pracę. Odprawa rentowa przysługuje tylko raz w życiu.

Pożyczka z urzędu pracy na nową działalność gospodarczą

Pożyczki z urzędu pracy  Od 1 stycznia br. osoba bezrobotna może uzyskać z urzędu pracy do 70 tys. zł pożyczki na nową działalność gospodarczą.

Wysokość zasiłku chorobowego

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek chorobowy? Za czas zwolnienia chorobowego pracownikowi przysługuje 80% (przy leczeniu szpitalnym 70%) jego przeciętnego wynagrodzenia za pracę wyliczonego z ostatnich 12 miesięcy przed chorobą. Do 100% ma prawo m.in gdy: