Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2013

BHP w pracy

Przestrzeganie BHP w pracyBHP - ten skrót oznacza Bezpieczeństwo i Higienę Pracy. Znając zasady BHP pracownik będzie wiedział, jak zadbać w pracy o bezpieczeństwo, zdrowie i życie zarówno swoje, ja i pracujących z nim ludzi.

Zarządzenie zespołem cd.

Jak być dobrym menadżerem?
Opierająca się na autokratyzmie, demokracji i liberalizmie typologia stylów zarządzania nie jest jedyna. W literaturze tematycznej można znaleźć ich co najmniej kilka. Nie będziemy przez nie wszystkie przechodzić, przyjrzyjmy się tylko jednej, tym razem sprowadzającej całą sztukę do pięciu wariantów zachowań.


Zarządzenie zespołem

Jak być dobrym menadżerem?
W zależności od tego, kim jesteśmy, jakie rozwiązania preferujemy i co zamierzamy z własnym życiem zawodowym zrobić, wybieramy jeden ze stylów kierowania. Możemy zatem wchodzić w skórę menadżera: autokratycznego, demokratycznego lub liberalnego.