Przejdź do głównej zawartości

Indywidualny rozkład czasu pracy

Dla kogo indywidualny rozkład czasu pracy?

W każdym systemie czasu pacy można zastosować indywidualny rozkład czasu pracy. Następuje to na indywidualny wniosek pracownik, który może, ale nie musi być uwzględniony przez pracodawcę.

Zazwyczaj indywidualny rozkład czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, w którym zatrudniony jest dany pracownik, polega na dostosowaniu do jego potrzeb godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Dla przykładu: pracownik, który jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy wykonuje pracę od 7.00 do 15.00. Ze względu na zmiany w rozkładzie jazdy autobusów, którymi dojeżdża do pracy złożył on wniosek o ustalenie indywidualnego czasu pracy, w który wykonywałby pracę od 7.30 do 15.30.

Jak napisać wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy?


Taki wniosek musi mieć formę pisemną. Przepisy nie wyjaśniają natomiast jasno, jak ma wyglądać treść wniosku i pozostawiają tą kwestię zainteresowanemu. Dlatego treść tego wniosku może być sformułowana dowolnie. Wystarczy, ze będzie z niej wynikało, iż pracownik jest zainteresowany ustaleniem dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy i w jakich godzinach chciałby wykonywać swoją pracę.

Uwaga! Trzeba pamiętać o tym, że pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić wniosku pracownika w tej sprawie i dlatego wniosek musi być odpowiednio uzasadniony. Trzeba wskazać przyczyny, dla których pracownik jest zainteresowany indywidualnym rozkładem czasu pracy, które mogłyby przekonać pracodawcę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Wniosek warto uzasadnić np.:
  • trudnością z dojazdem do pracy, np. pracownik, który dojeżdża do pracy wskazuje we wniosku godziny pracy, które uwzględniałyby obowiązujący rozkład jazdy autobusu lub pociągu;
  • konieczność sprawowania stałej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, np. pracownik jest zainteresowany innym rozkładem pracy, tak by w czasie, gdy małżonek pracuje, mógł on zapewnić opiekę chorej osobie;
  • dokształcaniem się, np. pracownik uczy się w systemie wieczorowym, a dotychczasowy obowiązujący rozkład czasu pracy uniemożliwia mu udział w zajęciach szkolnych.
Podstawa prawna: Art. 142 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.