Przejdź do głównej zawartości

Ile urlopu na pół etatu?

Wymiar urlopu wypoczynkowego na pól etatu

Wymiar urlopu wypoczynkowego na 1/2 etatu stanowi połowę tego, co na całym etacie. Zależy on jednak od stażu pracy pracownika.Jeśli pracownik ma ponad 10-letni staż pracy, należy mu się 13 dni urlopu wypoczynkowego, jesli mniejszy niż 10 lat - 10 dni urlopu.

Urlop okolicznościowy zaś przysługuje bez względu na to, na jakiej części etatu się pracuje.

Wymiar urlopu wypoczynkowego


Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:
  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
I tak dla pracownika niepełnoetatowego dla przykładu zatrudnionego na 1/2 etatu i ze stażem pracy wynoszącym 9 lat, urlop wypoczynkowy będzie wynosił 10 dni (1/2 z 20 dni), a dla pracownika ze stażem pracy 15 lat  - 13 dni (1/2 z 26 dni).

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika , wlicza się z tytułu ukończenia:
  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.
Uwaga! Okresów nauki się nie sumuje, a to znaczy, że w stażu urlopowym pracownika należy uwzględnić ten jeden najkorzystniejszy dla pracownika i jeśli np. pracownik najpierw ukończył szkołę policealną, a następnie studia wyższe, to stażu urlopowego wlicza mu się 8 lat.

Fakt ukończenia szkoły należy potwierdzić właściwym świadectwem lub dyplomem. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.