Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2013

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Prawo do zasiłku macierzyńskiegoZasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej pracownicy, z tytułu:
urodzenia przez nią dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego;

Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego
Zasiłek macierzyński za okres, który jest  ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, natomiast za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Wzór wniosku o urlop rodzicielski

Wniosek o urlop rodzicielskiBezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, który określa art. 1821 § 1 Kodeksu pracy (6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, 8 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka) pracownik ma prawo skorzystać  urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni – jest to niezależne od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Ile urlopu na pół etatu?

Wymiar urlopu wypoczynkowego na pól etatu Wymiar urlopu wypoczynkowego na 1/2 etatu stanowi połowę tego, co na całym etacie. Zależy on jednak od stażu pracy pracownika.

Dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie do działalności gospodarczej Osoby bezrobotne, które chcą wziąć sprawy w swoje ręce i założyć własną firmę, mogą starać się o środki z różnych miejsc.

Umowa zlecenie prawa pracownika

Plusy i minusy umowy zlecenie Podejmując pracę na zlecenie, trzeba liczyć się z tym, że niestety nie będą nam przysługiwać urlopu: wypoczynkowy, macierzyński, bezpłatny, wychowawczy ani okolicznościowy, nie będziemy mieli również prawa do zwolnień  na opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek dla bezrobotnych po 50 roku życia

Zasiłek dla bezrobotnych po 50
Utrata pracy po pięćdziesiątym roku życia to niełatwa sytuacja. Takie osoby mają prawo do szczególnego wsparcia w urzędzie pracy.

Kodeks pracy wypłata wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia za pracę
Zasada odpłatności pracy świadczonej w ramach stosunku pracy stanowi, że pracownikowi za wykonywaną pracę należy się wynagrodzenie, którego nie może się zrzec, ani przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inna osobę.

Umowa o pracę do dnia porodu

Przedłużanie umowy o pracy do dnia porodu
Umowę o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na czas próbny, przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu.

Dni wolne opieka nad dzieckiem

Zwolnienie na dziecko w wieku do 14 lat Pracownik, który wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawo skorzystać w ciągu roku kalendarzowego ze zwolnienia z pracy, którego wymiar wynosi 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.