Przejdź do głównej zawartości

Badania lekarskie dla pracowników

Badania w zakładzie pracy

Każdy pracownik musi mieć aktualne zaświadczenie lekarskie, że nie ma przeciwwskazań, by pracował na danym stanowisku.

Przed podjęciem pracy przechodzi badania wstępne, a następnie - okresowe, które przeprowadzane są co rok, co dwa alta, trzy lub cztery - decyzje o tym podejmuje lekarz medycyny pracy.

Kontrola po chorobie

Pracownik, który był na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, kierowany jest przez pracodawcę na badania kontrolne.

Lekarz medycyny pracy ustali, czy stan zdrowia pracownika pozwala, by wykonywał dotychczasową pracę.

Wynagrodzenie pracownika bez potrąceń

Badania okresowe i kontrolne powinny być przeprowadzone w godzinach pracy, a za czas spędzony na badaniach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Badania na koszt pracodawcy

Badania lekarskie pracowników są przeprowadzane na koszt pracodawcy, na podstawie wydanego przez niego skierowania. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.