Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2013

Minimalne wynagrodzenie netto w 2013 roku

Obraz
Minimalne wynagrodzenie za pracę netto 2013r.
Podwyższenie płacy minimalnej

Od 2013 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wynosi 1600 zł brutto miesięcznie, a dla osób w pierwszym roku pracy – 1280 zł brutto miesięcznie (1600 zł x 80 proc.). Wynika to z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 roku.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wzór

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron – najbardziej rekomendowana forma rozstania pracodawcy z pracownikiem
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest ocenianie jako najbardziej korzystny sposób rozwiązania stosunku pracy, gdyż z praktyki wynika, że minimalizuje ono ryzyko spraw sądowych i skarg do Państwowej Inspekcji Pracy.

Planowanie czasu pracy w 2013 r.

O czym trzeba pamiętać, planując czas pracy?

Aby prawidłowo stosować przepisy, należy znać podstawowe definicje dotyczące czasu pracy. Chodzi tu przede wszystkim o pojęcia: czasu pracy, a także norm i wymiaru czasupracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy oznacza stan fizycznej i psychicznej gotowości do wykonywania pracy w wyznaczonym miejscu.