Przejdź do głównej zawartości

Minimalna płaca w 2013 r.Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r.


Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600 zł brutto.

I dokładnie tyle powinien dostać pracownik, gdy pracuje w pełnym wymiarze czasu, a staż ma choćby roczny.

Jak pracodawca liczy to minimum?


Pracodawca bierze pod uwagę wszelkie jego składniki i oświadczeniowa wynikające z umowy o pracę, które GUS zalicza do wynagrodzeń osobowych (np. pensja, dodatek stażowy, za funkcje, premie, narody, wypłaty chorobowe).

Uwaga! Nie wlicza się nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, wypłat za godziny nadliczbowe.

Jeśli pracownik nie jest zatrudniony na całym etacie, to jego minimalna płaca będzie proporcjonalna do liczby godzin pracy w miesiącu.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.