środa, 6 marca 2013

Karta środka trwałego


Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi zasoby jednostki, które spełniają równocześnie trzy następujące warunki:

 • przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok;
 • są kompletne oraz zdatne do użytku;
 • przeznaczone są na potrzeby jednostki. 

Do środków trwałych zalicza się w szczególności:

 • nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 • maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne rzeczy;
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych;
 • inwentarz żywy.
Warunek "kompletne i zdatne do użytku" oznacza, iż nie są uznawane za środki trwałe poszczególne, oddzielnie zakupione obiekty, które składają się np. na komputer, czyli jednostki centralnej, monitora, klawiatury, lecz dopiero ich zespół, który został przyjęty do używania jako kompletny obiekt.

Za środki trwałe nie są również uznawane składniki, które przed przyjęciem do używania należy poddać naprawie, gdyż te z kolei nie spełniają warunku "zdatne do użytku".
  Za środki trwałe nie są też uznawane trwałe składniki, które przed przyjęciem do używania należy poddać naprawie, gdyż te z kolei nie spełniają warunku :zdatne do użytku" (do czasu przyjęcia do używania składniki takie obciążają konto "Inwestycje").

  Środki trwałe stanowią bardzo zróżnicowaną grupę składników majątkowych. Dlatego dokonywana jest ich klasyfikacja według poniższych kryteriów.

  Z punktu widzenia spełnianych funkcji, środki trwałe dzielone są na:

  • produkcyjne, to te środki trwałe, które ze swej istoty ekonomicznej są środkami  pracy oraz biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w procesach produkcji i obrotu towarowego - zaliczane są do nich środki, które są wykorzystywane w danej jednostce gospodarczej dla potrzeb zaopatrzenia, produkcji oraz zbytu;
  • nieprodukcyjne, do których zaliczane są domy mieszkalne, ośrodki wypoczynkowe i inne.

  W zależności od sposobu wykorzystywania środki trwałe dzielone są na:

  • czynne, które są używane w ramach prowadzonej działalności, w tym także takie, które znajdują się czasowo w rezerwie oraz w zapasie (nieczynne czasowo);
  • nieczynne, a więc takie, które zostały wycofane z używania z powodu utraty przydatności gospodarczej w wyniku np. zmiany rodzaju działalności, przeznaczone do likwidacji z powodu zużycia, zniszczenia i inne. 

  Środki trwałe
  dzielimy również według komórek organizacyjnych, które odpowiadają za ich stan oraz wykorzystanie. Taki podział zapewnia podmiotową alokację kosztów zużycia środków trwałych oraz rozliczanie osób odpowiedzialnych za ich stan. 

  Zgodnie z wymogami sprawozdawczości finansowej środki trwałe należy w bilansie wykazywać w podziale na następujące grupy:

  • grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania wieczystego gruntu);
  • budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
  • urządzenia techniczne i maszyny;
  • środki transportu;
  • inne środki trwałe.
  Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, która jest usystematyzowanym wykazem obiektów według funkcji, jaką one spełniają, wyróżnia się następujące zbiory środków trwałych: 

  • maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia;
  • środki transportu;
  • inwentarz żywy.

  Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)
  , która jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego, który służy m.in. do celów ewidencyjnych ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych, a także badań statystycznych wyodrębnia na pierwszym szczeblu podziału 10 następujących grup środków trwałych

  0 - grunty;
  1 - budynki i lokale;
  2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
  3 - kotły i maszyny energetyczne;
  4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
  5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty;
  6 - urządzenia techniczne;
  7 - środki transportu;
  8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie;
  9 - inwentarz żywy.

  Wzór karty środków trwałych  0 komentarze:


  Popularne posty

  Etykiety

  adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów egzekucja długów egzekucja komornicza ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika lekarz specjalista licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zawarta pod wpływem błędu umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura wizyta u lekarza włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika