Przejdź do głównej zawartości

Przerwa w pracy kodeks pracy

Dla kogo przerwa w pracy?


Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik, który jest zatrudniony co najmniej 6 godzin dziennie, ma prawo do 15-minutowej płatnej przerwy.

Może z niej skorzystać w dowolnym momencie dnia, chyba że ze względu na charakter pracy, czas rozpoczęcia przerwy został przez kierownictwo firmy z góry określony.

Pracodawca ma także prawo wprowadzić jedną przerwę, która może trwać nie dłużej niż 60 minut i nie wlicza się jej do czasu pracy. Może być ona przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.Natomiast osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowa 15-minutowa przerwa na gimnastykę lub wypoczynek. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest pokazanie pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez lekarza orzecznika ZUS.

Prawo do przerwy przysługuje także osobom pracującym przy komputerze.

Uwaga! Pracownik, który co najmniej połowę przepracowanych w ciągu dnia godzin spędza przed monitorem, może co godzina wypoczywać przez 5 minut.

Pracownica, która wróciła z urlopu macierzyńskiego, ma prawo do przerwy na karmienie piersią.

W ciągu dnia przysługuje jej:
  • 30 minut w razie zatrudnienia od 4 do 6 godzin (45 minut - gdy karmione jest więcej niż jedno dziecko);
  • 2 x 30 minut - przy pracy od 6 do 8 godzin.
Uwaga! Przerwy na karmienie mogą być łączone, a to oznacza, ze karmiąca piersią pracownica może przyjść do pracy później lub wyjść wcześniej.

Aby skorzystać z przerwy, pracownica powinna złożyć stosowne oświadczenie.

Uwaga! Trzeba liczyć się z tym, że pracodawca może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

Przerwa w pracy przysługuje także pracownikom młodocianym. Wynosi 30 minut, jeśli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.