Przejdź do głównej zawartości

Prawo do urlopu wychowawczego


Urlop wychowawczy


urlopu wychowawczego ma prawo skorzystać matka lub ojciec dziecka. Przysługuje on w wymiarze 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Rodzice mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego, przez okres do 4 miesięcy. Urlop wychowawczy, może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Urlop wychowawczy jest przeznaczony do sprawowania opieki nad dzieckiem. Jednak w pewnych okolicznościach pracownik może podjąć m.in. pracę zawodową w trakcie urlopu.

Prawo do urlopu wychowawczego uzyskuje się po 6 miesiącach zatrudnienia, wliczając w to poprzednie okresy pracy. W czasie korzystania z urlopu wychowawczego pracownik może podjąć prace zarobkową, naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyklucza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie:

  • od dnia złożenia przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy do dnia zakończenia tego urlopu.
Rozwiązanie umowy o pracę jest możliwe w przypadku likwidacji lub upadłości zakładu pracy, a także gdy zachodzą przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Pracownik może także skorzystać z prawa do czasowego obniżenia swojego wymiaru czasu pracy.

Pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy, do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu, na okres, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

W takiej sytuacji pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, przez okres do 12 miesięcy.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego, pracodawca powinien przyjąć pracownika, do pracy na dotychczasowym stanowisku, a gdy nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym lub innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom, za wynagrodzeniem, jakie by otrzymywał, gdyby nie korzystał z urlopu wychowawczego.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.