Przejdź do głównej zawartości

Wymiar urlopu macierzyńskiego 2013 r.

Dłuższe urlopy macierzyńskie 2013 r.


Obecnie urlop macierzyński wynosi 20 tygodni podstawowych i cztery tygodnie dodatkowe.

Uwaga! Od 1 września 2013 r. będzie można wydłużyć go o kolejne 26 tygodni. Z tej opcji skorzysta każdy, kto w momencie wejścia w życie ustawy będzie uprawniony do urlopu macierzyńskiego.
Aby skorzystać z rocznego urlopu macierzyńskiego płatnego 80% przez cały rok, trzeba będzie zadeklarować taką chęć na 14 dni przed planowaną datą porodu. 

Mama, która nie zadeklaruje, że chce korzystać z takiego urlopu przez rok, będzie otrzymywała świadczenie w wysokości 100% przez pierwsze pól roku. Jeśli później zdecyduje się jednak urlop przedłużyć, to otrzyma przez kolejne pól roku świadczenie w wysokości 60%.

Urlop wychowawczy dla przedsiębiorców

Osoby, które prowadzą firmę oraz te które pracują na umowie cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło), będą mogły wziąć urlop wychowawczy na dziecko.
Uwaga! Warunkiem jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.