Przejdź do głównej zawartości

Limit nadgodzin


Limit godzin nadliczbowych


Godziny nadliczbowe, to czas pracy, który pracownik wykonuje ponad obowiązujące go normy czasu pracy.

Zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy, liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym. 

Uwaga! Pracodawca może określić większą liczbę godzin nadliczbowych, jednakże musi zapisać ją w umowie o pracę, regulaminie pracy lub układzie zbiorowym.

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi dodatek lub czas wolny.

Dodatek może wynosić 50% lub 100% wynagrodzenia za pracę. Natomiast czas wolny można przyznać w tym samym wymiarze  lub w proporcji 1:1,5.

Za pracę w godzinach nadliczbowych, które przypadają w nocy, w niedzielę i w święta, które nie są dla pracownika  dniami pracy, oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości 100%.

Jeżeli jest to możliwe pracodawca udziela pracownikowi dnia wolnego od pracy w innym dniu w zamian za prace w niedzielę lub święto.

Praca w sobotę, niedzielę lub święto nie zawsze jest pracą w godzinach nadliczbowych. Kodeks pracy dopuszcza bowiem w pewnych okolicznościach możliwość zaplanowania pracy w te dni, pod warunkiem, że w zamian zostanie zaplanowana odpowiednia ilość dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż wcześniej wymienione wynosi 50% wynagrodzenia za pracę.

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, pracodawca na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu czasu wolnego od pracy w tym samym wymiarze. natomiast w przypadku, gdy udzielenie czasu wolnego następuje bez wniosku pracownika (wyłącznie z inicjatywy pracodawcy), oddaje go on najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym  niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.

W przypadku udzielenia przez pracodawce czasu wolnego za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w nadgodzinach.

Kierownicy nie zawsze maja prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Od czego zależą uprawnienia kierowników w tym zakresie?

Pracownikom, którzy zarządzają zakładem pracy w imieniu pracodawcy  oraz kierownikom przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia oraz dodatku za pracę w nadgodzinach, tylko za czas pracy przepracowany w niedziele i święta.

Za godziny nadliczbowe, które przypadają w dni powszednie nie przysługuje im prawo do dodatkowego wynagrodzenia oraz dodatku za godziny nadliczbowe. 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.