piątek, 13 grudnia 2013


Motywacja pracowników do pracy


W 1954 roku Abraham H. Maslow, amerykański psycholog, opublikował swoją książkę Motivation and Personality. W niej została rozwinięta, zapoczątkowana już w 1934 roku, teoria zawierająca opis hierarchizacji potrzeb ludzkich (tzw. piramida Maslowa). Jego wizja tego, co motywuje ludzi do działania, jest uznawana na świecie do dzisiaj jako jedna z najbardziej wartościowych pozycji w tym zakresie. Nie sposób przejść obok niej obojętnie podczas dyskusji o motywacyjnym aspekcie pracy menadżera. Ale zanim do niej dojdziemy, najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie: czym jest potrzeba?środa, 11 grudnia 2013


Motywacja pracowników do pracy


W 2000 roku pojawiło się na ekranach kin wiele wspaniałych filmów. Nie wszystkie z nich w odniesieniu do tematu poruszanego na kartach tego poradnika zasługują na podkreślenie, jednakże przynajmniej jeden z nich może zostać w tym miejscu przywołany.


poniedziałek, 25 listopada 2013

Przestrzeganie BHP w pracy

BHP - ten skrót oznacza Bezpieczeństwo i Higienę Pracy. Znając zasady BHP pracownik będzie wiedział, jak zadbać w pracy o bezpieczeństwo, zdrowie i życie zarówno swoje, ja i pracujących z nim ludzi.


środa, 6 listopada 2013


Jak być dobrym menadżerem?


Opierająca się na autokratyzmie, demokracji i liberalizmie typologia stylów zarządzania nie jest jedyna. W literaturze tematycznej można znaleźć ich co najmniej kilka. Nie będziemy przez nie wszystkie przechodzić, przyjrzyjmy się tylko jednej, tym razem sprowadzającej całą sztukę do pięciu wariantów zachowań.wtorek, 5 listopada 2013


Jak być dobrym menadżerem?


W zależności od tego, kim jesteśmy, jakie rozwiązania preferujemy i co zamierzamy z własnym życiem zawodowym zrobić, wybieramy jeden ze stylów kierowania. Możemy zatem wchodzić w skórę menadżera: autokratycznego, demokratycznego lub liberalnego.środa, 23 października 2013

Gdy pracodawca nie wyrazi zgody na ruchomy czas pracy

W oczywistych sytuacjach (np. gdy ktoś pracuje w dziale obsługi klienta w banku czy na poczcie przy okienku czynnym od-do) pracodawca nie wyrazi zgody na ruchomy czas pracy, bo zdezorganizowałoby to pracę w całej placówce.

piątek, 18 października 2013

Dla kogo indywidualny rozkład czasu pracy?

W każdym systemie czasu pacy można zastosować indywidualny rozkład czasu pracy. Następuje to na indywidualny wniosek pracownik, który może, ale nie musi być uwzględniony przez pracodawcę.

czwartek, 17 października 2013


Ile wynosi urlop rodzicielski?


Urlop rodzicielski wynosi do 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego  (lub na warunkach macierzyńskiego).środa, 16 października 2013

Wniosek o korzystanie z ruchomego czasu pracy

Pracownik ma prawo prosić bezpośredniego przełożonego o zastosowanie dla siebie ruchomego czasu pracy.


wtorek, 1 października 2013


Wypłata wstrzymanych przez ZUS emerytur

Dobra wiadomość dla osób, którym ZUS wstrzymał wypłatę świadczeń emerytalnych, bo nie zwolniły się z pracy. ZUS będzie musiał oddać zaległe emerytury i to z odsetkami.

poniedziałek, 16 września 2013

Włoskie prawo pracy


Włoskie prawo pracy regulują przepisy kodeksu cywilnego (Księga Piata „O pracy”) a  także zbiorowe warunki pracy (CCNL), które określają warunki pracy dla poszczególnych 14 sektorów działalności zawodowej (min. rolnictwo, budownictwo, transport, instytucje prywatne).

piątek, 13 września 2013

Irlandzkie podatki

W Irlandii obowiązują dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (20% i 41%). W zależności od sytuacji osobistej (tj. stan cywilny, posiadanie dzieci, wynajem mieszkania itp.) podatnikom przysługują tzw. kredyty podatkowe odliczane od podatku.

czwartek, 12 września 2013

Niemieckie podatki

Niemiecki system podatkowy posiada dość skomplikowana strukturę, która często się zmienia – zasadą w tym kraju jest progresywne opodatkowanie dochodu – tzn. im większy odchów, tym wyższa należność podatkowa.


środa, 11 września 2013

Irlandzkie prawo pracy

Główne zadaniem irlandzkiego prawa pracy to jest poprawianie warunków zatrudnienia, ochrona przed niesprawiedliwymi zwolnieniami, organizacja czasu pracy, gwarantowanie równości zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i zdrowia.

piątek, 6 września 2013

Prawo pracy w Niemczech

Podstawowe zadanie niemieckiego prawa pracy to ochrona praw pracowniczych, które obejmują min. prawo do urlopu, płatnego urlopu zdrowotnego, szkoleń, urlopu macierzyńskiego i związanej z tym ochrony miejsca pracy.

czwartek, 5 września 2013

Agencje pracy w Niemczech

Potocznie wszelkie agencje zatrudnienia nazywane są pośrednikiem. Pośrednikiem nazywane są także potocznie agencje pracy tymczasowej, które w rzeczywistości nimi nie są.

poniedziałek, 2 września 2013


Jak zarządzać zespołem?

Rozwijanie twórczego myślenia


Kreatywne podejście do zadań i problemów to jedna z podstawowych życiowych umiejętności menadżera. Jeśli potrafi wybrnąć z każdej sytuacji i znaleźć rozwiązanie inne niż wszystkie do tej pory omawiane, tym lepiej dla niego. Nowości są mile widziane i jak najbardziej wskazane, zwłaszcza w pracy zawodowej.


wtorek, 27 sierpnia 2013

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej pracownicy, z tytułu:
  • urodzenia przez nią dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego;


poniedziałek, 26 sierpnia 2013


Wysokość zasiłku macierzyńskiego


Zasiłek macierzyński za okres, który jest  ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, natomiast za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.


Wniosek o urlop rodzicielski

Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, który określa art. 1821 § 1 Kodeksu pracy (6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, 8 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka) pracownik ma prawo skorzystać  urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni – jest to niezależne od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.


wtorek, 20 sierpnia 2013

Wymiar urlopu wypoczynkowego na pól etatu

Wymiar urlopu wypoczynkowego na 1/2 etatu stanowi połowę tego, co na całym etacie. Zależy on jednak od stażu pracy pracownika.

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Dofinansowanie do działalności gospodarczej

Osoby bezrobotne, które chcą wziąć sprawy w swoje ręce i założyć własną firmę, mogą starać się o środki z różnych miejsc.

środa, 14 sierpnia 2013

Plusy i minusy umowy zlecenie

Podejmując pracę na zlecenie, trzeba liczyć się z tym, że niestety nie będą nam przysługiwać urlopu: wypoczynkowy, macierzyński, bezpłatny, wychowawczy ani okolicznościowy, nie będziemy mieli również prawa do zwolnień  na opiekę nad dzieckiem.


wtorek, 13 sierpnia 2013


Zasiłek dla bezrobotnych po 50


Utrata pracy po pięćdziesiątym roku życia to niełatwa sytuacja. Takie osoby mają prawo do szczególnego wsparcia w urzędzie pracy.


wtorek, 6 sierpnia 2013


Wypłata wynagrodzenia za pracę

Zasada odpłatności pracy świadczonej w ramach stosunku pracy stanowi, że pracownikowi za wykonywaną pracę należy się wynagrodzenie, którego nie może się zrzec, ani przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inna osobę.


poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Przedłużanie umowy o pracy do dnia porodu

Umowę o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na czas próbny, przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu.

czwartek, 1 sierpnia 2013

Zwolnienie na dziecko w wieku do 14 lat

Pracownik, który wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawo skorzystać w ciągu roku kalendarzowego ze zwolnienia z pracy, którego wymiar wynosi 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

środa, 31 lipca 2013

Badania w zakładzie pracy

Każdy pracownik musi mieć aktualne zaświadczenie lekarskie, że nie ma przeciwwskazań, by pracował na danym stanowisku.

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Minimalne wynagrodzenie za pracę netto 2013r.


Podwyższenie płacy minimalnej

Od 2013 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wynosi 1600 zł brutto miesięcznie, a dla osób w pierwszym roku pracy – 1280 zł brutto miesięcznie (1600 zł x 80 proc.). Wynika to z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 roku.


piątek, 14 czerwca 2013

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron – najbardziej rekomendowana forma rozstania pracodawcy z pracownikiem


Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest ocenianie jako najbardziej korzystny sposób rozwiązania stosunku pracy, gdyż z praktyki wynika, że minimalizuje ono ryzyko spraw sądowych i skarg do Państwowej Inspekcji Pracy.O czym trzeba pamiętać, planując czas pracy?Aby prawidłowo stosować przepisy, należy znać podstawowe definicje dotyczące czasu pracy. Chodzi tu przede wszystkim o pojęcia: czasu pracy, a także norm i wymiaru czasu pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy oznacza stan fizycznej i psychicznej gotowości do wykonywania pracy w wyznaczonym miejscu.


wtorek, 7 maja 2013

Urlopy okolicznościowe


Przysługują każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Urlop można otrzymać w związku z ważnym wydarzeniem w rodzinie.

wtorek, 23 kwietnia 2013

Jak napisać dobre CV?


Stworzenie dobrego CV, wbrew pozorom wcale nie jest takim prostym zadaniem. Wystarczy jednak poznać kilka prostych zasad, dzięki którym można napisać skuteczny życiorys.

Dzisiaj dowiesz się jak krok po kroku zabrać się do tego zadania.

środa, 17 kwietnia 2013

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?


Jeżeli rozmowa o pracę często idzie Ci fatalnie, to zapoznaj się z 5 sposobami na udaną rozmowę kwalifikacyjną.

Zrób dobre pierwsze wrażenie


Na rozmowę kwalifikacyjną nigdy się nie spóźniaj. Upewnij się, gdzie dokładnie odbywa się spotkanie  i ile czasu zajmie Ci dojazd.

wtorek, 16 kwietnia 2013

Rozmowa kwalifikacyjna o pracę


Przy ubieganiu się o pracę bardzo duże znaczenie ma pozytywne myślenie. Tak twierdzą specjaliści.

Tak więc warto przypomnieć sobie o swoich zaletach, ostatnich sukcesach i absolutnie nie tracić wiary w swoje powodzenie, bo uprawianie czarnowidztwa ( typu "nie mam szans, jest tylu lepszych ode mnie") na pewno nie pomoże w zdobyciu wymarzonej pracy.

piątek, 12 kwietnia 2013

Wyższy kapitał początkowy emerytury

Obecnie (od 23 września 2011 r.) istnieje możliwość ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego z okresu 10 kolejnych lat kalendarzowych.

Można je wybrać z całego życiorysu zawodowego przed 1 stycznia, a wcześniej te 10 kolejnych lat kalendarzowych można było wybrać tylko z ostatnich z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r.

środa, 10 kwietnia 2013Jak skutecznie szukać pracy?
Czy chcesz zdobyć szybko jakąkolwiek pracę? Czy jednak zależy Ci na czymś więcej, bo pragniesz wreszcie świadomie pokierować swoją karierą?

Jakikolwiek cel Ci przyświeca, w publikacji „Coaching kariery” odkryjesz wszystko, czego potrzebujesz. Autorka dołożyła starań, by osobiście przeprowadzić Cię przez cały proces poszukiwania pracy. Jest ona dyrektorem personalnym, managerem i certyfikowanym coachem ICC. Specjalizuje się w managerskim coachingu kariery. Została laureatką ogólnopolskiego konkursu Top Manager HR 2010, organizowanym przez miesięcznik „Personel Plus” i „Rzeczpospolitą”
Roczny urlop macierzyński


Ustawa o tzw.urlopach rodzicielskich, która zakłada m.in. wydłużenie urlopów macierzyńskich do 52 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka ma wejść w życie 1 wrzenia.

Wniosek o taki urlop mogą składać panie, które urodzą dziecko po 17 marca.


czwartek, 21 marca 2013Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r.


Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600 zł brutto.


wtorek, 12 marca 2013

Egzekucja komornicza z emerytury

Masz zaciągnięty kredyt, ale nie możesz go spłacić i obecnie sprawą zajmuje się komornik?


sobota, 9 marca 2013

Wcześniejsza emerytura bez zwalniania się z pracy


Mam dobrą wiadomość dla osób, które wybierają się na wcześniejszą emeryturę.

Uwaga! Jeżeli ktoś chce sprawdzić, czy na pewno ma prawo to takiego świadczenia, to nie musi już rezygnować z pracy. 

Taką możliwość dają obecnie nowe przepisy, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia br. Według nich nabycie uprawnień do świadczenia w obniżonym wieku nie jest uzależnione od rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą.


środa, 6 marca 2013

Karta środka trwałego


Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi zasoby jednostki, które spełniają równocześnie trzy następujące warunki:

poniedziałek, 25 lutego 2013

Jaka temperatura w miejscu pracy?

Przepisy BHP konkretnie określają, jakie temperatury muszą panować w pomieszczeniach, gdzie zatrudnieni pracownicy  wykonują swoja pracę.

wtorek, 19 lutego 2013

Dla kogo przerwa w pracy?


Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik, który jest zatrudniony co najmniej 6 godzin dziennie, ma prawo do 15-minutowej płatnej przerwy.

Może z niej skorzystać w dowolnym momencie dnia, chyba że ze względu na charakter pracy, czas rozpoczęcia przerwy został przez kierownictwo firmy z góry określony.

Pracodawca ma także prawo wprowadzić jedną przerwę, która może trwać nie dłużej niż 60 minut i nie wlicza się jej do czasu pracy. Może być ona przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

czwartek, 7 lutego 2013


Urlop wychowawczy


urlopu wychowawczego ma prawo skorzystać matka lub ojciec dziecka. Przysługuje on w wymiarze 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Rodzice mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego, przez okres do 4 miesięcy. Urlop wychowawczy, może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.


poniedziałek, 4 lutego 2013

Kary porządkowe w kodeksie pracy


Za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracownikowi grozą dwa rodzaje konsekwencji:

  • kara porządkowa;
  • w uzasadnionych przypadkach nawet zwolnienie z pracy. 

Kodeks pracy przewiduje trzy rodzaje kar porządkowych:

  • karę upomnienia;
  • karę nagany oraz
  • karę pieniężną.


czwartek, 31 stycznia 2013


Kapitał początkowy emerytury


Uwaga! Jeśli ktoś nie ma ustalonego tzw. kapitału początkowego (część przyszłej emerytury liczona na starych zasadach, a wypłacana po przejściu na to świadczenie liczone po nowemu), to będzie miał niższa emeryturę, bo ZUS nie uwzględni zarobków i stażu sprzed reformy.

Wszystkie osoby, które pracowały przed reformą emerytalną - przed 1 stycznia 1999 roku - maja prawo do ustalenia kapitału początkowego.


środa, 30 stycznia 2013


Limit godzin nadliczbowych


Godziny nadliczbowe, to czas pracy, który pracownik wykonuje ponad obowiązujące go normy czasu pracy.

Zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy, liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym. 

Uwaga! Pracodawca może określić większą liczbę godzin nadliczbowych, jednakże musi zapisać ją w umowie o pracę, regulaminie pracy lub układzie zbiorowym.


środa, 16 stycznia 2013


Urlop na opiekę nad dzieckiem


Pracownikowi przysługują dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem, dopóki nie ukończy ono 14 lat. Są to dni wolne ekstra i nie są odliczane od urlopu wypoczynkowego.

Uwaga! Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia wolnego na opiekę

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?


Każdy pracownik ma prawo skorzystać z urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależy od całkowitego stażu pracy.

Jeśli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, to przysługuje mu 20 dni urlopu, jeżeli pracuje 10 lat i dłużej - 26 dni.

Oprócz tego ma także dodatkowe urlopowe przywileje.  Jednym z nich jest urlop okolicznościowy.


wtorek, 15 stycznia 2013

Wysokość minimalnej emerytury


Dopłaca do niej państwa. Od marca 2012 r. minimalna emerytura w naszym kraju wynosi 800 zł brutto, a w marcu bieżącego roku będzie podwyżka prawdopodobnie o 4,40%.

Minimalna emerytura przysługuje osobie, która wykaże się odpowiednim okresem ubezpieczeniowym:
  • 20 lat kobiety;
  • 25 lat mężczyźni.

Uwaga!
Od 2022 r. będzie to 25 lat dla obu płci.


wtorek, 8 stycznia 2013

Dłuższe urlopy macierzyńskie 2013 r.


Obecnie urlop macierzyński wynosi 20 tygodni podstawowych i cztery tygodnie dodatkowe.

poniedziałek, 7 stycznia 2013

Jakie zmiany w prawie pracy?

Stara i nowa emerytura


Osoby, który urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku i nie spełniły warunków emerytalnych do końca 2008 roku, a wystąpią o świadczenia w 2013 roku, to zostaną im one policzone w sposób mieszany:

  • 20% po staremu i 80% po nowemu.


piątek, 4 stycznia 2013

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na chorobowym pracownika?

Uwaga! Zwolnienie lekarskie chroni przed utratą pracy tylko wtedy, gdy pracownik jest rzeczywiście chory. Pracownik, który formalnie jest na chorobowym, ale normalnie pracuje, może zostać zwolnionym z pracy.

Oczywiście może zdarzyć się tak, ze pracownik przyjdzie do pracy tylko po to, by dostarczyć zwolnienie lekarskie i wtedy pracodawca rzeczywiście nie ma prawa wręczyć mu wypowiedzenia umowy o pracę.


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika