Posty

Wyświetlanie postów z 2013

Jak motywować pracowników? cz.2

Motywacja pracowników do pracy
W 1954 roku Abraham H. Maslow, amerykański psycholog, opublikował swoją książkę Motivation and Personality. W niej została rozwinięta, zapoczątkowana już w 1934 roku, teoria zawierająca opis hierarchizacji potrzeb ludzkich (tzw. piramida Maslowa). Jego wizja tego, co motywuje ludzi do działania, jest uznawana na świecie do dzisiaj jako jedna z najbardziej wartościowych pozycji w tym zakresie. Nie sposób przejść obok niej obojętnie podczas dyskusji o motywacyjnym aspekcie pracy menadżera. Ale zanim do niej dojdziemy, najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie: czym jest potrzeba?


Jak motywować pracowników? cz.1

Motywacja pracowników do pracy
W 2000 roku pojawiło się na ekranach kin wiele wspaniałych filmów. Nie wszystkie z nich w odniesieniu do tematu poruszanego na kartach tego poradnika zasługują na podkreślenie, jednakże przynajmniej jeden z nich może zostać w tym miejscu przywołany.

BHP w pracy

Przestrzeganie BHP w pracyBHP - ten skrót oznacza Bezpieczeństwo i Higienę Pracy. Znając zasady BHP pracownik będzie wiedział, jak zadbać w pracy o bezpieczeństwo, zdrowie i życie zarówno swoje, ja i pracujących z nim ludzi.

Zarządzenie zespołem cd.

Jak być dobrym menadżerem?
Opierająca się na autokratyzmie, demokracji i liberalizmie typologia stylów zarządzania nie jest jedyna. W literaturze tematycznej można znaleźć ich co najmniej kilka. Nie będziemy przez nie wszystkie przechodzić, przyjrzyjmy się tylko jednej, tym razem sprowadzającej całą sztukę do pięciu wariantów zachowań.


Zarządzenie zespołem

Jak być dobrym menadżerem?
W zależności od tego, kim jesteśmy, jakie rozwiązania preferujemy i co zamierzamy z własnym życiem zawodowym zrobić, wybieramy jeden ze stylów kierowania. Możemy zatem wchodzić w skórę menadżera: autokratycznego, demokratycznego lub liberalnego.


Pracodawca nie wyraża zgody na ruchomy czas pracy

Gdy pracodawca nie wyrazi zgody na ruchomy czas pracy W oczywistych sytuacjach (np. gdy ktoś pracuje w dziale obsługi klienta w banku czy na poczcie przy okienku czynnym od-do) pracodawca nie wyrazi zgody na ruchomy czas pracy, bo zdezorganizowałoby to pracę w całej placówce.

Indywidualny rozkład czasu pracy

Dla kogo indywidualny rozkład czasu pracy? W każdym systemie czasu pacy można zastosować indywidualny rozkład czasu pracy. Następuje to na indywidualny wniosek pracownik, który może, ale nie musi być uwzględniony przez pracodawcę.

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Ile wynosi urlop rodzicielski?
Urlop rodzicielskiwynosi do 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego  (lub na warunkach macierzyńskiego).


Ruchomy czas pracy

Wniosek o korzystanie z ruchomego czasu pracy Pracownik ma prawo prosić bezpośredniego przełożonego o zastosowanie dla siebieruchomego czasu pracy.

ZUS wypłaci zaległe emerytury oraz odsetki

Wypłata wstrzymanych przez ZUS emerytur Dobra wiadomość dla osób, którym ZUS wstrzymał wypłatę świadczeń emerytalnych, bo nie zwolniły się z pracy. ZUS będzie musiał oddać zaległe emerytury i to z odsetkami.

Praca we Włoszech

Włoskie prawo pracyWłoskie prawo pracy regulują przepisy kodeksu cywilnego (Księga Piata „O pracy”) a  także zbiorowe warunki pracy (CCNL), które określają warunki pracy dla poszczególnych 14 sektorów działalności zawodowej (min. rolnictwo, budownictwo, transport, instytucje prywatne).

Podatki w Irlandii

Irlandzkie podatki
W Irlandii obowiązują dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (20% i 41%). W zależności od sytuacji osobistej (tj. stan cywilny, posiadanie dzieci, wynajem mieszkania itp.) podatnikom przysługują tzw. kredyty podatkowe odliczane od podatku.

Podatki w Niemczech

Niemieckie podatkiNiemiecki system podatkowy posiada dość skomplikowana strukturę, która często się zmienia – zasadą w tym kraju jest progresywne opodatkowanie dochodu – tzn. im większy odchów, tym wyższa należność podatkowa.

Prawo pracy w Irlandii

Irlandzkie prawo pracy Główne zadaniem irlandzkiego prawa pracy to jest poprawianie warunków zatrudnienia, ochrona przed niesprawiedliwymi zwolnieniami, organizacja czasu pracy, gwarantowanie równości zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i zdrowia.

Niemieckie prawo pracy

Prawo pracy w Niemczech Podstawowe zadanie niemieckiego prawa pracy to ochrona praw pracowniczych, które obejmują min. prawo do urlopu, płatnego urlopu zdrowotnego, szkoleń, urlopu macierzyńskiego i związanej z tym ochrony miejsca pracy.

Agencje pracy Niemcy

Agencje pracy w Niemczech Potocznie wszelkie agencje zatrudnienia nazywane są pośrednikiem. Pośrednikiem nazywane są także potocznie agencje pracy tymczasowej, które w rzeczywistości nimi nie są.

Zarządzanie zespołem

Jak zarządzać zespołem?
Rozwijanie twórczego myślenia
Kreatywne podejście do zadań i problemów to jedna z podstawowych życiowych umiejętności menadżera. Jeśli potrafi wybrnąć z każdej sytuacji i znaleźć rozwiązanie inne niż wszystkie do tej pory omawiane, tym lepiej dla niego. Nowości są mile widziane i jak najbardziej wskazane, zwłaszcza w pracy zawodowej.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Prawo do zasiłku macierzyńskiegoZasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej pracownicy, z tytułu:
urodzenia przez nią dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego;

Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego
Zasiłek macierzyński za okres, który jest  ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, natomiast za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Wzór wniosku o urlop rodzicielski

Wniosek o urlop rodzicielskiBezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, który określa art. 1821 § 1 Kodeksu pracy (6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, 8 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka) pracownik ma prawo skorzystać  urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni – jest to niezależne od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Ile urlopu na pół etatu?

Wymiar urlopu wypoczynkowego na pól etatu Wymiar urlopu wypoczynkowego na 1/2 etatu stanowi połowę tego, co na całym etacie. Zależy on jednak od stażu pracy pracownika.

Dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie do działalności gospodarczej Osoby bezrobotne, które chcą wziąć sprawy w swoje ręce i założyć własną firmę, mogą starać się o środki z różnych miejsc.

Umowa zlecenie prawa pracownika

Plusy i minusy umowy zlecenie Podejmując pracę na zlecenie, trzeba liczyć się z tym, że niestety nie będą nam przysługiwać urlopu: wypoczynkowy, macierzyński, bezpłatny, wychowawczy ani okolicznościowy, nie będziemy mieli również prawa do zwolnień  na opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek dla bezrobotnych po 50 roku życia

Zasiłek dla bezrobotnych po 50
Utrata pracy po pięćdziesiątym roku życia to niełatwa sytuacja. Takie osoby mają prawo do szczególnego wsparcia w urzędzie pracy.

Kodeks pracy wypłata wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia za pracę
Zasada odpłatności pracy świadczonej w ramach stosunku pracy stanowi, że pracownikowi za wykonywaną pracę należy się wynagrodzenie, którego nie może się zrzec, ani przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inna osobę.

Umowa o pracę do dnia porodu

Przedłużanie umowy o pracy do dnia porodu
Umowę o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na czas próbny, przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu.

Dni wolne opieka nad dzieckiem

Zwolnienie na dziecko w wieku do 14 lat Pracownik, który wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawo skorzystać w ciągu roku kalendarzowego ze zwolnienia z pracy, którego wymiar wynosi 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Badania lekarskie dla pracowników

Badania w zakładzie pracy Każdy pracownik musi mieć aktualne zaświadczenie lekarskie, że nie ma przeciwwskazań, by pracował na danym stanowisku.

Minimalne wynagrodzenie netto w 2013 roku

Obraz
Minimalne wynagrodzenie za pracę netto 2013r.
Podwyższenie płacy minimalnej

Od 2013 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wynosi 1600 zł brutto miesięcznie, a dla osób w pierwszym roku pracy – 1280 zł brutto miesięcznie (1600 zł x 80 proc.). Wynika to z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 roku.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wzór

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron – najbardziej rekomendowana forma rozstania pracodawcy z pracownikiem
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest ocenianie jako najbardziej korzystny sposób rozwiązania stosunku pracy, gdyż z praktyki wynika, że minimalizuje ono ryzyko spraw sądowych i skarg do Państwowej Inspekcji Pracy.

Planowanie czasu pracy w 2013 r.

O czym trzeba pamiętać, planując czas pracy?

Aby prawidłowo stosować przepisy, należy znać podstawowe definicje dotyczące czasu pracy. Chodzi tu przede wszystkim o pojęcia: czasu pracy, a także norm i wymiaru czasupracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy oznacza stan fizycznej i psychicznej gotowości do wykonywania pracy w wyznaczonym miejscu.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlopy okolicznościowe
Przysługują każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Urlop można otrzymać w związku z ważnym wydarzeniem w rodzinie.

CV krok po kroku

Jak napisać dobre CV?
Stworzenie dobrego CV, wbrew pozorom wcale nie jest takim prostym zadaniem. Wystarczy jednak poznać kilka prostych zasad, dzięki którym można napisać skuteczny życiorys.

Dzisiaj dowiesz się jak krok po kroku zabrać się do tego zadania.

Rozmowa kwalifikacyjna do pracy

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Jeżeli rozmowa o pracę często idzie Ci fatalnie, to zapoznaj się z 5 sposobami na udaną rozmowę kwalifikacyjną.

Zrób dobre pierwsze wrażenie
Na rozmowę kwalifikacyjną nigdy się nie spóźniaj. Upewnij się, gdzie dokładnie odbywa się spotkanie  i ile czasu zajmie Ci dojazd.

Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna o pracę Przy ubieganiu się o pracę bardzo duże znaczenie ma pozytywne myślenie. Tak twierdzą specjaliści.

Tak więc warto przypomnieć sobie o swoich zaletach, ostatnich sukcesach i absolutnie nie tracić wiary w swoje powodzenie, bo uprawianie czarnowidztwa ( typu "nie mam szans, jest tylu lepszych ode mnie") na pewno nie pomoże w zdobyciu wymarzonej pracy.

Naliczanie kapitału początkowego

Wyższy kapitał początkowy emerytury Obecnie (od 23 września 2011 r.) istnieje możliwość ustalenia podstawy wymiaru kapitałupoczątkowego z okresu 10 kolejnych lat kalendarzowych.

Można je wybrać z całego życiorysu zawodowego przed 1 stycznia, a wcześniej te 10 kolejnych lat kalendarzowych można było wybrać tylko z ostatnich z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r.

Skuteczne szukanie pracy

Jak skutecznie szukać pracy?


Czy chcesz zdobyć szybko jakąkolwiek pracę? Czy jednak zależy Ci na czymś więcej, bo pragniesz wreszcie świadomie pokierować swoją karierą?

Jakikolwiek cel Ci przyświeca, w publikacji „Coaching kariery” odkryjesz wszystko, czego potrzebujesz. Autorka dołożyła starań, by osobiście przeprowadzić Cię przez cały proces poszukiwania pracy. Jest ona dyrektorem personalnym, managerem i certyfikowanym coachem ICC. Specjalizuje się w managerskim coachingu kariery. Została laureatką ogólnopolskiego konkursu Top Manager HR 2010, organizowanym przez miesięcznik „Personel Plus” i „Rzeczpospolitą”

Od kiedy roczny urlop macierzyński

Roczny urlop macierzyński
Ustawa o tzw.urlopach rodzicielskich, która zakłada m.in. wydłużenie urlopówmacierzyńskich do 52 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka ma wejść w życie 1 wrzenia.

Wniosek o taki urlop mogą składać panie, które urodzą dziecko po 17 marca.

Minimalna płaca w 2013 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r.
Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600 zł brutto.

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Egzekucja komornicza z emerytury Masz zaciągnięty kredyt, ale nie możesz go spłacić i obecnie sprawą zajmuje się komornik?

Wcześniejsza emerytura dla kogo?

Wcześniejsza emerytura bez zwalniania się z pracy
Mam dobrą wiadomość dla osób, które wybierają się na wcześniejszą emeryturę.

Uwaga! Jeżeli ktoś chce sprawdzić, czy na pewno ma prawo to takiego świadczenia, to nie musi już rezygnować z pracy. 
Taką możliwość dają obecnie nowe przepisy, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia br. Według nich nabycie uprawnień do świadczenia w obniżonym wieku nie jest uzależnione od rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą.

Karta środka trwałego wzór

Obraz
Karta środka trwałego
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi zasoby jednostki, które spełniają równocześnie trzy następujące warunki:

Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy

Jaka temperatura w miejscu pracy? Przepisy BHP konkretnie określają, jakie temperatury muszą panować w pomieszczeniach, gdzie zatrudnieni pracownicy wykonują swoja pracę.

Przerwa w pracy kodeks pracy

Dla kogo przerwa w pracy?
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik, który jest zatrudniony co najmniej 6 godzin dziennie, ma prawo do 15-minutowej płatnej przerwy.

Może z niej skorzystać w dowolnym momencie dnia, chyba że ze względu na charakter pracy, czas rozpoczęcia przerwy został przez kierownictwo firmy z góry określony.

Pracodawca ma także prawo wprowadzić jedną przerwę, która może trwać nie dłużej niż 60 minut i nie wlicza się jej do czasu pracy. Może być ona przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

Prawo do urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy
urlopu wychowawczegoma prawo skorzystać matka lub ojciec dziecka. Przysługuje on w wymiarze 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Rodzice mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego, przez okres do 4 miesięcy. Urlop wychowawczy, może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Kary porządkowe kodeks pracy

Kary porządkowe w kodeksie pracy
Za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracownikowi grozą dwa rodzaje konsekwencji:

kara porządkowa;w uzasadnionych przypadkach nawet zwolnienie z pracy. 
Kodeks pracy przewiduje trzy rodzaje kar porządkowych:

karę upomnienia; karę nagany orazkarę pieniężną.

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Kapitał początkowy emerytury
Uwaga! Jeśli ktoś nie ma ustalonego tzw. kapitału początkowego(część przyszłej emerytury liczona na starych zasadach, a wypłacana po przejściu na to świadczenie liczone po nowemu), to będzie miał niższa emeryturę, bo ZUS nie uwzględni zarobków i stażu sprzed reformy.

Wszystkie osoby, które pracowały przed reformą emerytalną - przed 1 stycznia 1999 roku - maja prawo do ustalenia kapitału początkowego.

Limit nadgodzin

Limit godzin nadliczbowych
Godziny nadliczbowe, to czas pracy, który pracownik wykonuje ponad obowiązujące go normy czasu pracy.

Zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy, liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym. 

Uwaga! Pracodawca może określić większą liczbę godzin nadliczbowych, jednakże musi zapisać ją w umowie o pracę, regulaminie pracy lub układzie zbiorowym.

Dni na opiekę nad dzieckiem

Urlop na opiekę nad dzieckiem
Pracownikowi przysługują dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem, dopóki nie ukończy ono 14 lat. Są to dni wolne ekstra i nie są odliczane od urlopu wypoczynkowego.

Uwaga! Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia wolnego na opiekę.

Kiedy urlop okolicznościowy?

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?
Każdy pracownik ma prawo skorzystać z urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależy od całkowitego stażu pracy.

Jeśli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, to przysługuje mu 20 dni urlopu, jeżeli pracuje 10 lat i dłużej - 26 dni.

Oprócz tego ma także dodatkowe urlopowe przywileje.  Jednym z nich jest urlopokolicznościowy.

Minimalna emerytura w Polsce

Wysokość minimalnej emerytury
Dopłaca do niej państwa. Od marca 2012 r. minimalna emeryturaw naszym kraju wynosi 800 zł brutto, a w marcu bieżącego roku będzie podwyżka prawdopodobnie o 4,40%.

Minimalna emerytura przysługuje osobie, która wykaże się odpowiednim okresem ubezpieczeniowym:
20 lat kobiety;25 lat mężczyźni.
Uwaga!
Od 2022 r. będzie to 25 lat dla obu płci.

Wymiar urlopu macierzyńskiego 2013 r.

Dłuższe urlopy macierzyńskie 2013 r.
Obecnie urlop macierzyński wynosi 20 tygodni podstawowych i cztery tygodnie dodatkowe.

Zmiany w prawie pracy 2013

Jakie zmiany w prawie pracy? Stara i nowa emerytura
Osoby, który urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku i nie spełniły warunków emerytalnych do końca 2008 roku, a wystąpią o świadczenia w 2013 roku, to zostaną im one policzone w sposób mieszany:

20% po staremu i 80% po nowemu.

Wypowiedzenie umowy na chorobowym

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na chorobowym pracownika?Uwaga! Zwolnienie lekarskie chroni przed utratą pracy tylko wtedy, gdy pracownik jest rzeczywiście chory. Pracownik, który formalnie jest na chorobowym, ale normalnie pracuje, może zostać zwolnionym z pracy.

Oczywiście może zdarzyć się tak, ze pracownik przyjdzie do pracy tylko po to, by dostarczyć zwolnienie lekarskie i wtedy pracodawca rzeczywiście nie ma prawa wręczyć mu wypowiedzenia umowy o pracę.