Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2012

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Wzór polecenia pracy w godzinach nadliczbowychJeżeli pracownik wykonuje swoją pracę ponad obowiązujące go normy czasu pracy lub wykonuję pracę ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego go systemu oraz rozkładu czasu pracy, to wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych.

Powiadomienie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim

Kiedy powiadomić pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?
Jeżeli pracownik zachorował i jest niezdolny do wykonywania swojej pracy, to za ten okres ma prawo do 80% swojego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku pracownicy w ciąży lub pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy czy w drodze do lub z pracy - 100%.

Odwołanie się od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUSPamiętaj! Żadna z decyzjiZUSnie jest ostateczna. Od każdej przysługuje odwołanie. Rzadko odwołujemy się od decyzjiZUS (do sądu trafia tylko 1,5% spraw), ale warto wiedzieć. że aż jedną trzecią odwołań sąd rozstrzyga na korzyść osób, które składają odwołania.

Ile przerw w pracy?

Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy
Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy pracownikaPracownik, który pracuje w wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej 6 godzin na dobę ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy w pracy (art. 134 kp.).


Pozew o sprostowanie świadectwa pracy wzór

Jak napisać pozew o sprostowanie świadectwa pracy?
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy może być wniesiony przez pracownika, inspektora pracy lub przez właściwą organizacje społeczną.

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

W jakich przypadkach nauczyciel może być przeniesiony w stan nieczynny?
Nauczycielmoże być przeniesiony w stan nieczynny (podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2003. nr 118, poz. 1112 ze zm./ w art. 20) w ściśle określonych przypadkach i może to nastąpić  w razie:
częściowej likwidacji, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów w szkole;zmian planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Świadczenie wypadkowe

Jak ubiegać się o świadczenie wypadkowe?
Pracownika za pośrednictwem pracodawcy kieruje wnioski o świadczenie wypadkowe:
zwolnienia lekarskie w celu wypłaty zasiłku chorobowego;wnioski o zasiłek wyrównawczy;wnioski o świadczenie rehabilitacyjne;wnioski o rentę z tytułu niezdolności do pracy; do właściwej terenowej jednostki ZUS.