czwartek, 30 sierpnia 2012

Dorabianie na wcześniejszej emeryturze
Większość osób, które otrzymują wcześniejszą emeryturę (rentę) nie wie, że niektóre dodatkowe dochody, mimo że nie odprowadza się od nich składki do ZUS-u, powinno się uwzględnić przy obliczaniu tzw. limitów dorabiania.


wtorek, 28 sierpnia 2012

Ile można potrącić z emerytury?

Od emerytury lub renty odliczane są przez ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy i dopiero od takiej kwoty można dokonać potrąceń.

Wzór prośby o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński, którego wymiar wynosi:

poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Wzór polecenia pracy w godzinach nadliczbowych

Jeżeli pracownik wykonuje swoją pracę ponad obowiązujące go normy czasu pracy lub wykonuję pracę ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego go systemu oraz rozkładu czasu pracy, to wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych.


piątek, 24 sierpnia 2012

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę na zastępstwo jest szczególną postacią umowy o pracę na czas określony.Zawiera się ją, gdy konieczne jest zastąpienie pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


środa, 22 sierpnia 2012

Dokumenty potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o emeryturę

Osoba starająca się o emeryturę musi poprawnie wypełnić wniosek, który dostępny jest w ZUS (ZUS RP-1), by ZUS rozpoczął postępowanie w sprawie świadczenia emerytalnego


wtorek, 21 sierpnia 2012

Kiedy powiadomić pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?


Jeżeli pracownik zachorował i jest niezdolny do wykonywania swojej pracy, to za ten okres ma prawo do 80% swojego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku pracownicy w ciąży lub pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy czy w drodze do lub z pracy - 100%.


poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Wzór wniosku o przesunięcie urlopu wypoczynkowego


Przesunięcie urlopu wypoczynkowe może nastąpić na pisemny wniosek pracownika, który należy umotywować ważnymi przyczynami.

piątek, 17 sierpnia 2012

Odwołanie od decyzji ZUS

Pamiętaj! Żadna z decyzji ZUS nie jest ostateczna. Od każdej przysługuje odwołanie. Rzadko odwołujemy się od decyzji ZUS (do sądu trafia tylko 1,5% spraw), ale warto wiedzieć. że aż jedną trzecią odwołań sąd rozstrzyga na korzyść osób, które składają odwołania.

czwartek, 16 sierpnia 2012

Jakie obowiązki ma pracodawca, względem prowadzenia akt osobowych pracowników?

Obowiązkiem osoby, która ubiega się o zatrudnienie jest podanie pracodawcy swoich danych osobowych.
Obejmują one:


środa, 15 sierpnia 2012


Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy

Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy pracownika

Pracownik, który pracuje w wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej 6 godzin na dobę ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy w pracy (art. 134 kp.).wtorek, 14 sierpnia 2012

Jak napisać pozew o sprostowanie świadectwa pracy?


Pozew o sprostowanie świadectwa pracy może być wniesiony przez pracownika, inspektora pracy lub przez właściwą organizacje społeczną.

poniedziałek, 13 sierpnia 2012

W jakich przypadkach nauczyciel może być przeniesiony w stan nieczynny?


Nauczyciel może być przeniesiony w stan nieczynny (podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2003. nr 118, poz. 1112 ze zm./ w art. 20) w ściśle określonych przypadkach i może to nastąpić  w razie:
  • częściowej likwidacji, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów w szkole;
  • zmian planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. 

Jak ubiegać się o świadczenie wypadkowe?


Pracownika za pośrednictwem pracodawcy kieruje wnioski o świadczenie wypadkowe:
  • zwolnienia lekarskie w celu wypłaty zasiłku chorobowego;
  • wnioski o zasiłek wyrównawczy;
  • wnioski o świadczenie rehabilitacyjne;
  • wnioski o rentę z tytułu niezdolności do pracy;
do właściwej terenowej jednostki ZUS.


piątek, 10 sierpnia 2012

Niższe składki ZUS dla nowych firm


Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą, to przez dwa lata możesz opłacać składki do ZUS-u na preferencyjnych warunkach.


środa, 8 sierpnia 2012

Jakie składki od umowy zlecenia?

Osoba, która przyjmuje zlecenie ma obowiązek wykonać określone czynności dla osoby, która daje jej zlecenie (art 734 – 751 kc).

wtorek, 7 sierpnia 2012

Zmiana stanowiska pracy na polecenie pracodawcy


Pracodawcy przysługuje prawo zmiany stanowiska pracy pracownikowi na inne niż te, które ma on zapisane w umowie o pracę.

poniedziałek, 6 sierpnia 2012

Jakie przywileje ma pracownica po powrocie z urlopu macierzyńskiego?


Pracownica po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego ma więcej praw niż przed urodzeniem dziecka, a więc jej przywileje, które miała w czasie ciąży i na urlopie macierzyńskim nie kończą się wraz z jej powrotem do pracy.

Czas wolny za godziny nadliczbowe

Pracownikowi może zostać udzielony przez pracodawcę czas wolny w zamian za to, że przepracował on godziny nadliczbowe.


sobota, 4 sierpnia 2012

Wzór wniosku o urlop bezpłatny

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego, którego okres nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależne sa uprawnienia pracownicze.

piątek, 3 sierpnia 2012

Wzór wniosku o dodatkowy urlop macierzyński

Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, którego wymiar w 2012 r i 2013 r wynosi:
  • do 4 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka;
  • do 6 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka.

środa, 1 sierpnia 2012

Wzór wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego

Pracownik-ojciec, który wychowuje dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika