wtorek, 27 marca 2012

Co to jest mobbing?

Pojęcie mobbingu dotyczy dwóch aspektów: psychologicznego oraz prawnego. 

czwartek, 22 marca 2012

Jaki obowiązki ma wolontariusz?


Wolontariuszem zostaje osoba, która zawrze z daną organizacją pisemne porozumienie. Treść tego porozumienia musi zawierać: zakres, sposób oraz czas wykonywanych przez wolontariusza zadań, a także informacje o możliwości wcześniejszego rozwiązania porozumienia.

środa, 21 marca 2012

Jakie obowiązki ma pracownik w zakresie bhp?

Jego podstawowym obowiązkiem (określony w art. 211 kp) jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


wtorek, 20 marca 2012

Jak chroniony jest pracownik młodociany?


Szczególną ochroną Kodeksu pracy objęci są pracownicy młodociani

Pamiętaj ! Pracownik młodociany do w rozumieniu prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia (art. 190 kp). Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 la, a wyjątkiem są przypadki, które określa art. 3045 kp (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami).

niedziela, 18 marca 2012

Opieka nad dzieckiem do lat 4


Jeżeli pracownik opiekuje się dzieckiem w wieku do lat czterech, to pracodawca nie ma prawa bez jego zgody:

sobota, 17 marca 2012


Prawa pracownika


Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniży mu wymiar tego urlopu, nie wypłaci w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia, które mu przysługuje, naruszy przepisy o czasie pracy - stanowi to wtedy wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagrożone to jest karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.


czwartek, 15 marca 2012

Praca w agencji pracy tymczasowej

Pracownik może także zawrzeć umowę z agencją pracy tymczasowej, która skieruje go do pracodawcy, na rzecz którego będzie świadczył pracę (pracodawca użytkownik).

wtorek, 13 marca 2012


Ten rodzaj umowy o pracę zawierany jest na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego pracownika (np. z powodu urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego).Umowę o pracę na czas wykonywania określonej pracyzawiera się na czas wykonywania określonego zadania, np. budowy jakiegoś obiektu lub jego remontu.

Nie określa się w niej terminu jej zakończenia, gdyż będzie on uzależniony od zakończenia prac, dla których zawarto umowę.


poniedziałek, 12 marca 2012

Prawa i przywileje pracownika


Umowa o pracę jest dla pracownika najkorzystniejszą formą zatrudnienia. Pracownik, który ją zawiera, będzie mógł korzystać z praw i przywilejów pracowniczych, które przewidziane są w Kodeksie pracy oraz innych przepisach prawa pracy.

Przysługuje mu prawo m.in. do:

corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar wynosi:

  • 20 dni – gdy jego staż pracy u wszystkich pracodawców jest krótszy niż 10 lat,
  • 26 dni – gdy staż ten obejmuje co najmniej 10 lat.

niedziela, 11 marca 2012

Praca na urlopie wychowawczym 


Jeżeli pracownik nie chce stracić kontaktu z pracą w czasie urlopu wychowawczego, to może podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy, podjąć inną działalność, naukę, szkolenie w wymiarze, który pozwoli mu na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

sobota, 10 marca 2012

Urlop macierzyński pracownicy


Pracownica, która urodzi dziecko będąc zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy o pracę nakładczą, ma prawo do
urlopu macierzyńskiego i bez znaczenia jest to, czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy umowa terminowa i w jakim wymiarze czasu pracy pracuje oraz jaki jest jej staż pracy. 

czwartek, 8 marca 2012

Odpoczynek pracownika

Pracownik po zakończeniu swoje pracy ma zapewnione prawo do 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz 25-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego

Przerwy w czasie pracy

W każdym dniu pracy, pracownik ma prawo do przerw, podczas których może odpocząć i za które przysługuje mu wynagrodzenie.


wtorek, 6 marca 2012

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Aby obliczyć wymiar czasu pracy, czyli liczby godzin, które pracownik ma do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym należy:

poniedziałek, 5 marca 2012

Wynagrodzenie chorobowe


Pracownik za czas swojej niezdolności do pracy na wskutek:Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych


Jeżeli pracownik pracuje w godzinach nadliczbowych, to oprócz normalnego wynagrodzenia ma prawo do dodatku, którego wysokość wynosi:


Wynagrodzenie za czas przestoju


Pracownik za czas przestoju ma prawo do 
wynagrodzenia, które wynika z jego osobistego zaszeregowania, które określa stawka godzinowa lub miesięczna, a gdy taki składnik wynagrodzenia za pracę nie został wyodrębniony, gdy określano warunki wynagrodzenia - 60 % wynagrodzenia, które zostało ustalone według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.


czwartek, 1 marca 2012

Odprawa pośmiertna z pracy 


Jeżeli umrze pracownik e czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania przez niego po rozwiązaniu stosunku pracy zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, to jego rodzina ma prawo do odprawy pośmiertnej od pracodawcy.


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów egzekucja długów egzekucja komornicza ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika lekarz specjalista licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zawarta pod wpływem błędu umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura wizyta u lekarza włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika