Przejdź do głównej zawartości

Składki ZUS od wynagrodzenia

Jakie składki od wynagrodzenia za pracę?

Pracownik w umowie o pracę ma wpisane wynagrodzenie brutto, ale na rękę wypłacana jest mu niższa kwota netto: po odjęciu składek oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Jak liczone są składki?

Od tzw. podstawy wymiaru (jest to wynagrodzenie brutto). Każda składka stanowi określony procent tej podstawy.Składka emerytalna


Stanowi 19,52% podstawy wymiaru. dzięki tej składce pracownikowi gromadzą się środki na jego przyszła emeryturę.

Składka rentowa


Od 1 lutego 2012 r. stanowi ona 8% podstawy wymiaru. Z niej ZUS wypłaca rentę, gdy pracownik ma orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy.

Z tej składki pracownik dostaje także rentę szkoleniową, gdyby z jakiegoś powodu nie mógł wykonywać dotychczasowej pracy i musiałby się przekwalifikować. 

Składka chorobowa


Stanowi 2,45% podstawy wymiaru. Pracownikowi wypłacany z niej jest zasiłek chorobowy, gdy ma on zwolnienie lekarskie.

Składka wypadkowa


Stanowi od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru. Zależne to jest od rodzaju wykonywanej pracy przez pracownika. jest przeznaczana na wypłatę odszkodowań za wypadek przy pracy, w drodze do lub z pracy. 

Składka zdrowotna


Wynosi 9% podstawy wymiaru. Gwarantuje ona pracownikowi bezpłatne leczenie w ramach NFZ i refundowane lekarstwa.

Praca na umowę zlecenia


Składki z umowy zlecenia potrącane są w różny sposób. Jest to zależne od tego, czy osoba pracująca na zlecenie, ma też inne umowy.

Jeżeli pracuje się na etacie i podpisało się z własnym pracodawcą umowę zlecenia, to wtedy obowiązkowo podlega się wszystkim składkom. Jeśli praca wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, to obowiązkowa jest też składka wypadkowa. 

Jeśli ma się zlecenie tylko w jednej firmie i nie ma się żadnej innej umowy, to obowiązkowe są wszystkie składki oprócz chorobowej.

Jeśli ma się dwa zlecenia w różnych firmach, to z drugiej umowy składka emerytalno-rentowa jest dobrowolna.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.