Przejdź do głównej zawartości

Kiedy wydać świadectwo pracy?

Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy pracownikowi niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy.

Jeżeli pracodawca uzależnia wystawienie świadectwa pracy od jakichkolwiek innych okoliczności niż rozwiązanie umowy o pracę jest jego bezprawnym działaniem.

Co może zrobić pracownik, gdy nie otrzyma świadectwa pracy?

Jeżeli pracownik nie otrzymał świadectwa pracy niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy, a przyjmuje się to jako okres do 7 dni po rozwiązaniu umowy o pracę, to wtedy ma on prawo zwrócić się z żądaniem do pracodawcy o wydanie świadectwa pracy. Jeżeli to żądanie nie zostanie zadość uczynione, to wówczas pracownikowi przysługuje roszczenie do sądu pracy o wydanie świadectwa pracy  przez pracodawcę i odszkodowanie.Pamiętaj! Świadectwo pracy jest istotnym dokumentem  dla pracownika, który świadczy o tym, jakie ma okresy zatrudnienia, w jaki sposób umowa o pracę została rozwiązana, a w związku z tym jest to istotny element obrazujący całą drogę pracownika również ze względu na dokumentowanie przebiegu jego pracy zawodowej, która wiąże się z uzyskiwaniem np. świadczeń socjalnych.

Świadectwo pracy z błędem


Pracownik w momencie otrzymania świadectwa pracy powinien je dokładnie przeczytać i sprawdzić czy wszystkie informacje, które zostały zawarte w tym świadectwie pracy (obligatoryjne informacje) są informacjami prawidłowymi.

Jeżeli do świadectwa pracy wkradnie się błąd, to wówczas pracownik może złożyć żądanie do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy.

Należy to zrobić w terminie 7 dni od daty otrzymania tego świadectwa pracy.

Wówczas pracodawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego żądania powinien sprostować świadectwo pracy.

Uwaga! Jeżeli pracodawca tego nie zrobi, to pracownikowi przysługuje roszczenie do sądu  o sprostowanie świadectwa pracy w terminie 7 dni od daty, w którym upłynął termin do sprostowania tego świadectwa pracy dla pracodawcy.

Jeżeli to pracodawca zauważył, że świadectwo pracy zostało wydane z błędem, to jego obowiązkiem jest naprawienie tego błędu poprzez wystawienie nowego świadectwa pracy z żądaniem zwrotu poprzedniego.

Jeżeli w tym nowym świadectwie pracy pracodawca nie tylko sprostuje swój błąd, ale zawrze jakiś inny błąd, no to zasady co do sprostowania świadectw pracy i żądania pracownika maja tutaj jak najbardziej zastosowanie.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.