czwartek, 25 października 2012

Pozew o ustalenie stosunku pracy

Pozew może wnieść pracownik, który ma interes prawny w ustaleniu istnienia stosunku pracy. Może to zrobić także inspektor pracy oraz właściwa organizacja społeczna.

Celem pozwu jest ustalenie istnienia stosunku pracy.

W tym przypadku nie ma określonego terminu, w jakim należy wnieść pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Pamiętaj! Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy nie podlega przedawnieniu.

Jak wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy?

Pozew można również wnieść ustnie do protokołu we właściwym sądzie.

W pozwie trzeba wykazać na czyją rzecz, kiedy i gdzie oraz w jakich warunkach wykonywano pracę.

Ponadto trzeba wskazać:

  • sąd lub inny organ do którego kierowany jest pozew;
  • nazwiska oraz adresy osób, których dotyczy postępowanie , w tym osoby wnoszącej pozew lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej pozew;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj pozew);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).

Pamiętaj! Dla sądu zawsze składa się  dwa egzemplarze pozwu, a po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma).

Koniecznie trzeba pamiętać o jednym egzemplarzu pozwu dla siebie, na którym sąd  potwierdzi jego wniesienie.

Jeżeli pozew będzie wnoszony za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem poleconym i zachować dowód nadania pisma.

Pamiętaj! Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz pozwu powinien mieć komplet załączników.

W egzemplarzu pisma kierowanym do sadu składa się oryginały dokumentów, a jeżeli składane są jakieś cenne dokumenty, to należy to tak wyeksponować, by sąd mógł je zabezpieczyć.

Pozew należy własnoręcznie podpisać.

Pozew o ustalenie stosunku pracy jest wolny od opłat.

Pozew o ustalenie stosunku pracy - umowy o pracę


Data, miejscowość
.................................

Sąd Rejonowy
Sąd Pracy  w ..............................................


Powód: ..................................................................
              ..................................................................
              ..................................................................
                ................................................................

Pozwany: ..............................................................
                ................................................................
                ................................................................
                ................................................................

Pozew o ustalenie stosunku pracy - umowy o pracę


Powód wnosi o:

Orzeczenie w wyroku: ustala się, że w okresie od dnia .................. r. do dnia ........................ r. powoda łączył z pozwanym stosunek pracy.

Zasądzenie od pozwanego poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.
Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania, wyrokowi zaocznemu i wyrokowi zasądzającemu w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia powoda.

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ................................................................

Uzasadnienie


Powód, będący pracownikiem, dochodzi od pozwanego pracodawcy ustalenia że:

- w oznaczonym czasie łączył go z pozwanym stosunek pracy,
- był zatrudniony u pozwanego mimo zawartej z nim umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które stanowiły ukrytą umowę o pracę.

Pozew oparto na  art. 8 ust. 1 pkt 11a ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy i art. 63 k.p.c.

Praca powoda u pozwanego polegała na:  ..................................................................................................................................................
                  Podpis powoda


0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika