Przejdź do głównej zawartości

Wynagrodzenie minimalne 2013

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r.


Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 1600 zł brutto, czyli wzrośnie o 100 zł, a to oznacza, ze na rękę pracodawcy będą wypłacać od 1064 zł do 1111 zł.

Różnica w wysokości wynagrodzenia netto zależna jest od obciążeń podatkowych, a dokładniej - od kosztów uzyskania przychodu.

Od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  zależą różne świadczenia pracownicze. One także wzrosną. Wzrośnie np. wynagrodzenia za czas przestoju w firmie, jeśli ma ono najniższy wymiar (wynosi tyle, ile minimalna pensja). Wyższe będą także odprawy z tytułu zwolnień grupowych.

Wyższe będą też dodatki za pracę w nocy. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej doliczane jest 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnej płacy. Według wyliczeń Gazety Prawnej dodatek ten wzrośnie w styczniu 2013 r : stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 9,09 zł - ustawowe minimum (1600 zł) trzeba podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w styczniu 2013 r.

Osoba, która zatrudniona jest w podstawowym systemie czasu pracy, która ma wolne soboty z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy przepracuje w styczniu 2013 r. 176 godz. (czyli 1600:176 =9,09).

Otrzymaną stawkę (9,09 zł) należy pomnożyć przez 20%. W ten sposób obliczana jest stawka dodatku za godzinę pracy w porze nocnej w styczniu 2013 r. Wyniesie więc ona 1,82 zł.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.