wtorek, 16 października 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę 

Okres wypowiedzenia umowa zawartej na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę, którą zawarto na czas nie określony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  • 2 tygodnie, gdy zatrudniano pracownika krócej niż 6 miesiecy;
  • 1 miesiąc, gdy zatrudniano pracownika co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, gdy zatrudniano pracownika co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, o który mowa powyżej, wliczany jest pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach, które określa  art. 231 oraz w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy, które zostały nawiązane przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego pracownika.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku, które związane jest z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, to strony umowy o pracę mogą ustalić w umowie,że w przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w pozostałych przypadkach 2-3 miesiące.

Strony umowy o pracę po dokonaniu jej wypowiedzenia przez jedną z nich mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę, a takie ustalenie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę


.....................................................                       ...................................
(pracodawca oraz jego siedziba                                 miejscowość, data
lub miejsce zamieszkania                                                                            

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcęZ dniem ................................  wypowiadam Panu(i) ................................................................... umowę o pracę z dnia .................... z powodu.............................................................................. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia .................................... .

Od  wypowiedzenia  umowy  służy  Panu(i)  prawo  wniesienia  odwołania  do  Sądu  Pracy  w ................................................................ w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.
                                    (siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą ...............................................................................*
                   (siedziba komisji)


...................................................................
             (pieczęć i podpis pracodawcy
     lub osoby działającej w jego imieniu)....................................................................................
(potwierdzenie odbioru - podpis pracownika i data)


* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

Wzór wypowiedzenia umowy o prace przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia


.....................................................                  ....................................................
(pracodawca oraz jego siedziba                                (miejscowość, data)              
 lub miejsce zamieszkania)


Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzeniaZ dniem ...............................  wypowiadam Panu(i) .......................................................................................................................................................umowę o pracę z dnia ................................................................... z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi .......................................................................................... i upłynie w dniu ............................................................................................................................ (wskazać długość okresu wypowiedzenia) 

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ........................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Od wypowiedzenia umowy służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w .................................................. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą ............................................................................................ .*
                            (siedziba komisji)


.................................................
(pieczęć i podpis pracodawcy
 lub osoby działającej w jego imieniu)


.........................................................................................
(potwierdzenie odbioru - podpis pracownika i data)


 * Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza. 

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika


.............................................................               ...............................................
 (imię i nazwisko pracownika, adres)                            miejscowość, data

                                                                            ..................................................
                                                                            ..................................................
                                                                             .................................................
                                                                             (nazwa pracodawcy adres)


Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownikaZ dniem .........................................  wypowiadam umowę o pracę. Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia ......................................................                                                                                 ................................................
                                                                                          (podpis pracownika)
0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów egzekucja długów egzekucja komornicza ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika lekarz specjalista licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zawarta pod wpływem błędu umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura wizyta u lekarza włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika