Przejdź do głównej zawartości

Kontrola ZUS na zwolnieniu lekarskim

Kontrola na zwolnieniu lekarskim

Pracodawca i ZUS mają prawo do kontroli pracownika w czasie jego zwolnienia lekarskiego i sprawdzić, czy jest ono zasadne i czy w tym czasie pracownik rzeczywiście się leczy.Może się tak zdarzyć, szczególnie, gdy pracownik długo choruje, że zostanie on wezwany na spotkanie z lekarzem orzecznikiem ZUS. Również w mieszkaniu pracownika może go odwiedzić osoba kontrująca, np. pracownik działu kadr z zakładu pracy.

Obowiązki osoby kontrolującej

Kontroler musi mieć przy sobie upoważnienie na piśmie, które jest podstawą do przeprowadzenia kontroli u chorego pracownika, wystawione przez pracodawcę lub ZUS. Na upoważnieniu musi być wpisane imię i nazwisko kontrolującego.

Gdy chorego pracownika nie ma w domu

Jeśli podczas zwolnienia lekarskiego pracownik będzie nieobecny w dom, to musi o tym powiadomić pracodawcę, pod jakim adresem będzie przebywał (np. u kogoś z rodziny).

Należy to zrobić, zwłaszcza, gdy lekarz zalecił pracownikowi leżenie w łóżku.
Pamiętaj! Jeżeli kontroler z pracy lub ZUS nie zastanie chorego pracownika w domu, to zanotuje to w protokole i będzie miał prawo przyjść ponownie.
Jeżeli pracownik znów będzie nieobecny w domu, to jego pracodawca zostanie o tym powiadomiony na piśmie.
Pamiętaj! Pracodawca będzie miał wtedy prawo nie wypłacić pracownikowi wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Nie otrzyma on pieniędzy za cały okres zwolnienia lekarskiego.

Kontrola także przy zwolnieniu na dziecko

Pracownik musi także pamiętać o tym, że gdy będzie miał zwolnienie na opiekę nad chorym dzieckiem (lub innym członkiem rodziny), to musi liczyć się z tym, że zostanie skontrolowany przez pracodawcę.

Osoba kontrolująca może sprawdzać, czy poza pracownikiem nie ma innych domowników, którzy mogliby zapewnić choremu dziecku opiekę.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.