Kontrola ZUS na zwolnieniu lekarskim

poniedziałek, 29 października 2012

Kontrola na zwolnieniu lekarskim

Pracodawca i ZUS mają prawo do kontroli pracownika w czasie jego zwolnienia lekarskiego i sprawdzić, czy jest ono zasadne i czy w tym czasie pracownik rzeczywiście się leczy.Może się tak zdarzyć, szczególnie, gdy pracownik długo choruje, że zostanie on wezwany na spotkanie z lekarzem orzecznikiem ZUS. Również w mieszkaniu pracownika może go odwiedzić osoba kontrująca, np. pracownik działu kadr z zakładu pracy.

Obowiązki osoby kontrolującej

Kontroler musi mieć przy sobie upoważnienie na piśmie, które jest podstawą do przeprowadzenia kontroli u chorego pracownika, wystawione przez pracodawcę lub ZUS. Na upoważnieniu musi być wpisane imię i nazwisko kontrolującego.

Gdy chorego pracownika nie ma w domu

Jeśli podczas zwolnienia lekarskiego pracownik będzie nieobecny w dom, to musi o tym powiadomić pracodawcę, pod jakim adresem będzie przebywał (np. u kogoś z rodziny).

Należy to zrobić, zwłaszcza, gdy lekarz zalecił pracownikowi leżenie w łóżku.

Pamiętaj! Jeżeli kontroler z pracy lub ZUS nie zastanie chorego pracownika w domu, to zanotuje to w protokole i będzie miał prawo przyjść ponownie.

Jeżeli pracownik znów będzie nieobecny w domu, to jego pracodawca zostanie o tym powiadomiony na piśmie.
Pamiętaj! Pracodawca będzie miał wtedy prawo nie wypłacić pracownikowi wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Nie otrzyma on pieniędzy za cały okres zwolnienia lekarskiego.

Kontrola także przy zwolnieniu na dziecko

Pracownik musi także pamiętać o tym, że gdy będzie miał zwolnienie na opiekę nad chorym dzieckiem (lub innym członkiem rodziny), to musi liczyć się z tym, że zostanie skontrolowany przez pracodawcę.

Osoba kontrolująca może sprawdzać, czy poza pracownikiem nie ma innych domowników, którzy mogliby zapewnić choremu dziecku opiekę.
Prześlij komentarz
 

Etykiety

akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy