Przejdź do głównej zawartości

Jak napisać umowę zlecenia?

Umowa zlecenia - co jest ważne?Umowa zlecenia to tzw. umowa cywilnoprawna, a to oznacza, ze niem podlega ona przepisom kodeksu pracy.Postanowienia, które zostaną zawarte w takiej umowie można dowolnie ustalić ze zleceniobiorcą.

Pamiętaj! Wszystko co zostanie wynegocjowane, powinno znaleźć się w umowie.

Umowa zlecenia powinna zawierać przede wszystkim:

  • czynności jakie będzie wykonywał zleceniobiorca;
  • w jakim czasie ma on wykonać swoją pracę (termin od-do);
  • jaką otrzyma on zapłatę, kiedy, jaka będzie forma płatności;
  • ile wolnych dni (płatnych) będzie przysługiwać zleceniobiorcy.

Wzór umowy zlecenia
Wyjaśnienie:

1) We wstępie umowy zlecenia muszą być dane firmy (z nr. NIP lub REGON) oraz dane zleceniobiorcy z nr. dowodu.

2) Następnie należy napisać, jaką pracę będzie wykonywał zleceniobiorca. Musi być ona opisana konkretnie. Gdy zlecenie będzie wykonywane w siedzibie firmy - to w jakie dni.

3)  W umowie zlecenia należy dokładnie zapisać, jak długo zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie. ma to znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy zapłatę będzie on otrzymywał raz w miesiącu.

4) Wysokość zarobków oraz termin płatności może być dowolnie ustalony przez obie strony umowy.

Uwaga! Zleceniobiorca ma prawo negocjować to, ile będzie mu przysługiwało dni wolnych.

5) Termin wypowiedzenia umowy zlecenia także jest do ustalenia przez obie strony. 

Pamiętaj! Zleceniodawca ma prawo natychmiast wypowiedzieć umowę zlecenia, gdyby zleceniobiorca np. niestarannie wykonywał zlecenie. 

6) Umowa zlecenia musi być podpisana przez obie strony. Obowiązują tutaj podpisy ręczne.

Uwaga! Jeżeli zleceniobiorca nie otrzyma pieniędzy za zlecenie, to może wtedy wezwać zleceniodawcę na piśmie do zapłaty, a gdy to nic nie da, to wtedy może złożyć pozew do wydziału cywilnego sądu rejonowego, zgodnego z adresem firmy. Opłata wynosi 5% kwoty należnej mu za zlecenie.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.