piątek, 24 sierpnia 2012

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę na zastępstwo jest szczególną postacią umowy o pracę na czas określony.Zawiera się ją, gdy konieczne jest zastąpienie pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Ten rodzaj umowy o pracę może być przydatny dla pracodawców, którzy mają problemy kadrowe spowodowane okresową, usprawiedliwioną nieobecnością pracowników w pracy (np. chorobą, urlopem).

W kodeksie pracy szczegółowo określono powód zawarcia umowy o pracę na zastępstwo.

Pamiętaj! Nieobecność zastępowanego pracownika musi być usprawiedliwiona. Dla uniknięcia niejasności w umowie należy wskazać imię i nazwisko nieobecnego pracownika lub inne dane, które pozwolą na jego jednoznaczną, niebudząca wątpliwości identyfikację (np. sprawowaną funkcję, zajmowane stanowisko).

Jeżeli chodzi o termin końcowy umowy o prace na zastępstwo, to przyjmuje się, że może być on wskazany bezpośrednio - podaje się w niej datę kalendarzową, lub pośrednio - wskazuje się określone zdarzenie przewidywane przez strony (np. może to być zapis, że umowa zostaje zawarta na czas urlopu macierzyńskiego zastępowane pracownicy).

Wzór umowy o prace na czas zastępstwa

.....................................
    (miejscowość, data)

.....................................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

....................................................
(numer REGON-EKD)


Umowa o pracę na czas zastępstwa


zawarta w dniu  .................................... w  ...............................................................  pomiędzy: .......................................................................... z siedzibą w ................................................, zwanym dalej  Pracodawcą, a .......................................................zamieszkałą (zamieszkałym) w    .........................................................................., zwaną dalej Pracownikiem.

Na podstawie art. 25 §1 zd. 2 Kodeksu pracy strony zgodnie ustalają:


1.  Pracodawca zatrudnia Pracownika na zastępstwo Pani ............................................, której udzielono urlopu bezpłatnego na okres od  .................................................. do............................

2. Pracownik będzie zatrudniony na stanowisku sprzedawcy.

3. Do obowiązków Pracownika należy: obsługa klientów, przyjęcia towaru, met­kowanie towaru, obsługa kasy fiskalnej, utrzymywanie porządku na terenie zakładu pracy.

4. Pracownik będzie wykonywał pracę w .................................
                                                     (miejsce wykonywania pracy).

5. Pracownik zostaje zatrudniony w wymiarze    ............................................................  etatu.

6. Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości ....................................... brutto miesięcznie.

7. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwuty­godniowym wypowiedzeniem.

8. Pracownik jest zobowiązany stawić się do pracy w dniu .....................................................

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


........................................                                     .....................................
podpis pracodawcy                                                    podpis pracownika0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów egzekucja długów egzekucja komornicza ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika lekarz specjalista licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zawarta pod wpływem błędu umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura wizyta u lekarza włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika