Przejdź do głównej zawartości

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Jakie przywileje ma pracownica po powrocie z urlopu macierzyńskiego?


Pracownica po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego ma więcej praw niż przed urodzeniem dziecka, a więc jej przywileje, które miała w czasie ciąży i na urlopie macierzyńskim nie kończą się wraz z jej powrotem do pracy.
Pracodawca ma obowiązek przyjąć pracownicę do pracy, ale musi ona co najmniej miesiąc przed planowanym powrotem powiadomić go o tym.  Może to zrobić na piśmie wysyłając list polecony lub zanosząc go osobiście.

 Pracownicy, które wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim przysługuje:
  • przerwa na karmienie dziecka -  ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw, które wliczane są  do jej czasu pracy. 
Jeżeli pracuje ona  krócej niż 6 godzin dziennie ( nie mniej jednak niż 4 godziny), to przysługuje jej  prawo do jednej półgodzinnej przerwy na karmienie dziecka. Może z tego prawa korzystać dopóki karmi dziecko piersią.

Pamiętaj ! Gdy pracodawca nie daje wiary pracownicy w to, że karmi ona dziecko piersią, to może ona dać mu zaświadczenie lekarskie.
  • matce lub ojcu dziecka przysługują dwa płatne dni w roku na opiekę nad dzieckiem do lat 14.
Gdy oboje rodzice dziecka pracują, to dni wolne może wykorzystać jedno z nich lub każde po jednym dniu.

Pamiętaj! Te dni wolne należy wykorzystać do końca roku, bo potem przepadną.
  • zwolnienie na chore dziecko.
Za taki dzień pracownica otrzyma  80% wynagrodzenia za pracę.

Pamiętaj! Pracownicy, która wróciła z urlopu macierzyńskiego do ukończenia prze jej dziecko 4 roku życia, pracodawca nie może powierzyć bez jej zgody pracy po godzinach, w nocy, a także nie może być ona wysłana w delegacje.

Gdy po powrocie do pracy, pracownica zostanie skierowana przez pracodawcę na innym stanowisku, to nie może ona wtedy zarabiać mniej niż na poprzednim stanowisku, a więc powinno to być zasadnicze wynagrodzenie za pracę plus dodatki.

Jeżeli pracodawca obniży jej wynagrodzenie za pracę, to może ona skierować sprawę do sądu pracy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.