Ile przerw w pracy?

środa, 15 sierpnia 2012


Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy

Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy pracownika

Pracownik, który pracuje w wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej 6 godzin na dobę ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy w pracy (art. 134 kp.).


Pracownik, który pracuje w warunkach, które są szczególnie uciążliwe lub szczególnie szkodliwe dla zdrowia i jeżeli skrócenie czasu pracy polega na ustanowieniu przerw w pracy, to pracodawca określa wtedy liczbę oraz długość przerw w pracy (art.145 kp).

W przypadku pracownicy, która karmi piersią, to gdy karmi ona jedno dziecko, to ma prawo do dwóch 30-minutowych przerw w pracy, a gdy jej wymiar dobowy czasu pracy wynosi od 4 do 6 godzin, to przysługuje jej jedna 30-minutowa przerwa w pracy (art.187 kp.).

Jeżeli pracownica karmi piersią dwoje lub więcej dzieci, to przysługuje je prawo do dwóch 45-minutowych przerw w pracy, a gdy wymiar jej wymiar dobowy czasu pracy wynosi od 4 do 6 godzin, to ma ona prawo do jednej 45-minutowej przerwy w pracy.

Pamiętaj! Pracownica karmiąca piersią dziecko, która pracuje krócej niż 4 godziny na dobę nie ma prawa do przerwy na karmienie dziecka.

Pracownik zatrudniony przy monitorze ekranowym ma prawo do 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pracownik młodociany, który pracuje w uciążliwych warunkach ma prawo do przerw w liczbie oraz długości, które określa jego pracodawca.

Jeżeli chodzi o pracownika niepełnosprawnego, to ma on prawo do 15-minutowej przerwy na gimnastykę i odpoczynek.

Przerwy w pracy niewliczane do czasu pracy pracownika

Pracownik, który zatrudniony jest w systemie przerywanego czasu pracy ma prawo do jednej przerwy w pracy nie dłużej niż 5 godzin (art. 139 par 1-3. kp.). Przerwa opłacana jest wynagrodzeniem gwarancyjnym, którego wysokość wynosi połowę wynagrodzenia za czas przestoju, gdy system wprowadzono na podstawie układu zbiorowego pracy.

Jeśli system przerywanego czasu pracy wprowadzono na podstawie umowy o pracę, to pracownik ma prawo do jednej przerwy w pracy, która nie może być dłuższa niż 5 godzin, która jest opłacana, gdy stanowi tak umowa o pracę (art.139 par 4 kp).

Jeżeli chodzi o spożycie posiłku lub załatwienie sprawa osobistych, to pracownikowi przysługuje jedna przerwa, która nie może trwać dłużej niż 60 minut.

Prześlij komentarz
 

Etykiety

akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy