Przejdź do głównej zawartości

Ile przerw w pracy?


Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy

Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy pracownika

Pracownik, który pracuje w wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej 6 godzin na dobę ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy w pracy (art. 134 kp.).


Pracownik, który pracuje w warunkach, które są szczególnie uciążliwe lub szczególnie szkodliwe dla zdrowia i jeżeli skrócenie czasu pracy polega na ustanowieniu przerw w pracy, to pracodawca określa wtedy liczbę oraz długość przerw w pracy (art.145 kp).

W przypadku pracownicy, która karmi piersią, to gdy karmi ona jedno dziecko, to ma prawo do dwóch 30-minutowych przerw w pracy, a gdy jej wymiar dobowy czasu pracy wynosi od 4 do 6 godzin, to przysługuje jej jedna 30-minutowa przerwa w pracy (art.187 kp.).

Jeżeli pracownica karmi piersią dwoje lub więcej dzieci, to przysługuje je prawo do dwóch 45-minutowych przerw w pracy, a gdy wymiar jej wymiar dobowy czasu pracy wynosi od 4 do 6 godzin, to ma ona prawo do jednej 45-minutowej przerwy w pracy.

Pamiętaj! Pracownica karmiąca piersią dziecko, która pracuje krócej niż 4 godziny na dobę nie ma prawa do przerwy na karmienie dziecka.

Pracownik zatrudniony przy monitorze ekranowym ma prawo do 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pracownik młodociany, który pracuje w uciążliwych warunkach ma prawo do przerw w liczbie oraz długości, które określa jego pracodawca.

Jeżeli chodzi o pracownika niepełnosprawnego, to ma on prawo do 15-minutowej przerwy na gimnastykę i odpoczynek.

Przerwy w pracy niewliczane do czasu pracy pracownika

Pracownik, który zatrudniony jest w systemie przerywanego czasu pracy ma prawo do jednej przerwy w pracy nie dłużej niż 5 godzin (art. 139 par 1-3. kp.). Przerwa opłacana jest wynagrodzeniem gwarancyjnym, którego wysokość wynosi połowę wynagrodzenia za czas przestoju, gdy system wprowadzono na podstawie układu zbiorowego pracy.

Jeśli system przerywanego czasu pracy wprowadzono na podstawie umowy o pracę, to pracownik ma prawo do jednej przerwy w pracy, która nie może być dłuższa niż 5 godzin, która jest opłacana, gdy stanowi tak umowa o pracę (art.139 par 4 kp).

Jeżeli chodzi o spożycie posiłku lub załatwienie sprawa osobistych, to pracownikowi przysługuje jedna przerwa, która nie może trwać dłużej niż 60 minut.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.