Ile można dorobić na wcześniejszej emeryturze?

czwartek, 30 sierpnia 2012

Dorabianie na wcześniejszej emeryturze

Większość osób, które otrzymują wcześniejszą emeryturę (rentę) nie wie, że niektóre dodatkowe dochody, mimo że nie odprowadza się od nich składki do ZUS-u, powinno się uwzględnić przy obliczaniu tzw. limitów dorabiania.Pamiętaj! Od tych limitów zależne jest to, czy ZUS zmniejszy, a czasami wręcz wstrzyma wypłatę świadczeń.
Uwaga! Jeżeli te dochodu nie zostaną uwzględnione i nie dopełni się formalności, to trzeba będzie zwrócić już otrzymane pieniądze z wcześniejszej emerytury, a mogą to być przecież niebagatelne kwoty, które sięgną nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Do limitu dorabiania wlicza się przychudy, które pochodzą z pracy zarobkowej objętej obowiązkowym ubezpieczeniem. Są to więc pieniądze, które zostały uzyskane na podstawie klasycznej umowy o pracę, ale nie tylko. Wchodzą w to także pieniądze, które zostały zarobione na podstawie umowy-zlecenia lub które zarobiono prowadząc własną firmę.

Pamiętaj! Do limitów nie wlicza się przychodów:

 • z umów o dzieło i agencyjnych;
 • z praw autorskich oraz praw patentowych;
 • z wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali (chyba że wynajem lub dzierżawa są przedmiotem działalności gospodarczej).

  Tak więc osoba, która jest na wcześniejszej emeryturze (rencie)  podejmująca pracę lub zakładająca firmę, musi powiadomić o tym ZUS. W oddziale ZUS, który wypłaca świadczenie składa się druk ZUS R-73.

  Pamiętaj! Nie ma obowiązku podawania w nim kwoty dodatkowych zarobków. Dopiero, gdy skończy się dany rok podatkowy, to o osiągniętych w nim przychodach powiadamia się ZUS. Należy to zrobić do końca lutego następnego roku (w przypadku przychodów za 2012 - do końca lutego 2013 roku). Można także rozliczyć się nie w systemie rocznym, ale miesięcznym.

  Jeżeli nie zawiadomi się ZUS-u o swoje dodatkowej pracy, to urzędnicy i tak się o niej dowiedzą z informacji, które przesyłane są przez pracodawcę.

  Pamiętaj! W takiej sytuacji ZUS ma prawo rozliczyć taką osobę z pobranej emerytury za ostatnie trzy lata.

  Powyższe zasady nie dotyczą osób, które mają prawo do emerytury pomostowej i wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i jeżeli będą one dorabiać, to ZUS zawiesza im wypłatę świadczenia bez względu na wysokość otrzymywanej pensji.

  Kiedy ZUS ma prawo zmniejszyć lub zawiesić świadczenia?


  ZUS może to zrobić:

  • jeśli przychody przekroczą miesięczny limit 2552,30 zł (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to ZUS zmniejszy świadczenie o kwotę przekraczającą ten limit;
  • gdy zarobi się więcej niż 4740 zł miesięcznie (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to ZUS w ogóle przestanie wypłacać wcześniejszą emeryturę (rentę).
  Powyższe kwoty graniczne są brutto. Zmieniają się one co kwartał, w zależności o podawanego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

  Uwaga! Podane limity obowiązują do końca sierpnia 2012 r. Od września do grudnia wynosić będą odpowiednio 2447,80 zł i 4545,90 zł.
  Prześlij komentarz
   

  Etykiety

  akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy