Przejdź do głównej zawartości

Kiedy urlop na żądanie?

Kto ma prawo do urlopu na żądanie?

Pamiętaj! Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi. Są to cztery dni urlopu na żądanie w ciągu roku.


Urlop na żądanie to cześć urlopu wypoczynkowego "wykrojona" z należnego pracownikowi wymiaru, np. z 26 dni, gdy ma on staż pracy dłuższy niż 10 lat. ten rodzaj urlopu różni się od zwykłego tylko forma jego udzielania:
  • pracownik nie dostaje go po uprzednim zaplanowaniu, a "na szybko", w nagłych, nieprzewidzianych okolicznościach. 

 Wielu sytuacji nie można przewidzieć. 

Jeżeli wymagają one nieobecności w pracy, to pracownik musi natychmiast powiadomić o tym pracodawcę:
  • telefonicznie, faksem lub mailem, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu na żądanie.
Nie musi przy tym podawać przyczyny, bo takie nagłe dni wolne nie wymagają zgody pracodawcy. Jednak dla przyzwoitości warto wyjaśnić, co sprawiło, że w tych dniach pracodawca nie może na nas liczyć.

Jeżeli urlop na żądanie nie zostanie wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, to nie przechodzi on na rok następny, jak to jest ze zwykłym urlopem.

Pracownik także nic nie zyska na zmianie pracy, bo informacja o tym, ile z 4 dni wykorzystał, znajdzie się w jego świadectwie pracy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.