Przejdź do głównej zawartości

Wymiar urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski

Ojciec urodzonego dziecka przysługuje do dwóch tygodni (wliczane są w to dni wolne od pracy) tzw. urlopu ojcowskiego. Taki wymiar urlopu obowiązuje od 1 stycznia 2012 r., a wcześniej ojcu przysługiwał tylko tydzień.Pamiętaj! Urlop ojcowski jest niepodzielny.

Ojciec dziecka może go wykorzystać do momentu, gdy dziecko nie ukończy pierwszego roku życia.

Uwaga! Warunkiem otrzymania urlopu ojcowskiego jest podpisana umowa o pracę, bo do urlopu nie mają prawa pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.


Za ten czas opieki nad dzieckiem ojciec będzie otrzymywał pełne wynagrodzenie (100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy pracy). Urlop ten można wykorzystać w tym samym czasie co urlop macierzyński, a pracodawca nie może odmówić ojcu jego udzielenia we wskazanym przez niego terminie.

Pamiętaj! Aby otrzymać urlop ojcowski należy złożyć odpowiedni wniosek na co najmniej tydzień przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Trzeba też pamiętać o tym, że urlop ojcowski w żaden sposób nie uszczupla zwykłego urlopu wypoczynkowego.

Obecnie niewielu ojców z niego korzysta. Według danych z 2010 r. odpowiedni wniosek został złożony tylko przez 6% uprawnionych do tego mężczyzn.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.