piątek, 22 czerwca 2012

Praca w Unii Europejskiej


Jeżeli chcesz podjąć zatrudnienie za granicą, to musisz pamiętać, że roszczenia, które wynikają z zawartych umów będą rozpatrywane z reguły przez sądy cywilne, w oparciu o przepisy prawne obcego systemu prawa.

Co musi zawierać umowa o pracę zawierana z agencją zatrudnienia?


Zanim przyjmiesz ofertę pracy u pracodawcy zagranicznego, to zażądaj od agencji zatrudnienia umowy na piśmie oraz zwróć szczególną uwagę, czy zawiera ona wszystkie wymagane elementy, w tym:
 • wskazanie pracodawcy zagranicznego;
 • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • rodzaje oraz warunki pracy, a także wynagradzania i świadczenia socjalne;
 • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • obowiązki oraz uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym stronę, która pokrywa koszty dojazdu oraz powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy, a także tryb dochodzenia roszczeń.

  Umowa pomiędzy osoba kierowaną do pracy u pracodawcy zagranicznego a agencją zatrudnienia powinna zawierać:
  • kwoty, które są należne agencji zatrudnienia z tytułu kosztów związanych ze skierowaniem pracownika do pracy za granicą;
  • informację o trybie oraz warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie jej wykonywania.
  W posiadaniu agencji zatrudnienia  powinna być umowa zawarta z pracodawcą zagranicznym, która musi określać:
  • liczbę miejsc pracy;
  • okres zatrudnienia;
  • rodzaj, a także warunki pracy oraz zasady wynagradzania i przysługujące pracownikowi świadczenia socjalne;
  • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu oraz powrotu osoby skierowanej do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy, tryb dochodzenia roszczeń.
  Pamiętaj! Agencja, która świadczy usługi pośrednictwa do pracy nie może kierować osób do zagranicznej agencji zatrudnienia, za wyjątkiem agencji pracy tymczasowej.

  Nielegalne opłaty


  Agencja zatrudnienia nie ma prawa pobierać opłat wyższych niż wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez agencję w związku ze skierowaniem do pracy u pracodawcy zagranicznego.

  Pamiętaj! Pobieranie przez agencję zatrudnienia innych opłat, np. za kontakt z pracodawcą, kaucji, wszelkich opłat rekompensujących koszty, jest niezgodne z prawem.

  Agencję obowiązuje także pisemna poinformowanie osoby kierowanej do pracy u zagranicznego pracodawcy o zaliczaniu udokumentowanych okresów z trudnienia za granicą, do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych, np. urlopu wypoczynkowego.

  Pamiętaj! Spory  w zakresie uznania zagranicznych okresów zatrudnienia są rozstrzygane przez właściwy sąd pracy.


  0 komentarze:


  Popularne posty

  Archiwum bloga

  Etykiety

  adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika