Przejdź do głównej zawartości

Dodatki do emerytur i rent

Emerytura i renta 


W przepisach przewidziano wiele dodatków do emerytur i rent.

Pamiętaj! O wszystkie należy się starać w ZUS, choć niektóre wypłacane są z urzędu. Żeby je dostawać trzeba spełniać określone warunki.


I tak:

1) dodatek pielęgnacyjny, do którego prawo zyskuje się w dwóch sytuacjach:
  • gdy się ma ukończone 75 lat lub gdy jest się osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. 
W tym pierwszym przypadku ZUS dodaje pieniądze tuż po 75 urodzinach, a w tym drugi trzeba samemu wystąpić z wnioskiem, który powinien być wzbogacony o dokumentacje medyczną oraz wyniki badań.

Decyzja o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego zostanie wydana przez lekarza-orzecznika. Najczęściej dzieje się to po uprzednim dokładnym przebadaniu osoby składającej taki wniosek.

Od 1 marca 2012 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 195,67 zł, natomiast dla inwalidy wojennego I grupy - 276,65 zł.

2) dodatek dla sierot zupełnych, który dostają młodzi, osieroceni ludzie, pobierający renty rodzinne. Obecnie jest to 367,79 zł.

3) dodatek kombatancki, który przysługuje kombatantom oraz innym uprawnionym na podstawie zaświadczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Obecnie to 195,67 zł.

4) dodatek za tajne nauczanie, otrzymywany przez osoby, które prowadziły tajne nauczanie w czasie okupacji, a przed 1.09.1939 r. w języku polskim na terenie III Rzeszy i Wolnego Miasta Gdańska (także 195,67 zł).

5) świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III rzeszę i ZSRR oraz żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych - 9,81 zł za każdy miesiąc, ale najwyżej 195,67 zł.
Pamiętaj! Jeżeli jest się uprawionym do dodatku z pkt. 3,4 i 5, to dostanie się tylko jeden dodatek.

Ponadto kombatanci i inni uprawnieni mogą liczyć na:
  • ryczałt energetyczny, który wynosi 157,67 zł i ma on pokryć częściowo wydatki związane z prądem, gazem, ogrzewaniem;
  • dodatek kompensacyjny - 29,35 zł.
Pamiętaj! Do tych dwóch ostatnich wypłat mają także prawo wdowy i wdowce (jeśli są oni emerytami lub rencistami) po kombatantach i ofiarach represji.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.