Przejdź do głównej zawartości

Przekroczenie dobowej normy czasu pracy

Dobowa norma czasu pracy


Pracownik świadczy swoją pracę w godzinach nadliczbowych, gdy przekroczy obowiązująca go dobową normę czasu pracy. Chodzi tu zarówno o podstawową normę czasu pracy, która wynosi 8 godzin na dobę, jak i każdą inną normę dobową czasu pracy, która jest określona w przepisach regulujących czas pracy określonej grupy pracowników (np. pracowników niepełnosprawnych, którzy są zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności obowiązują 7-godzinna dobowa norma czasu pracy).  


Pracownik może także przekroczyć dobową normę czasu pracy, gdy dwukrotnie rozpocznie pracę w tej samej dobie.

Pamiętaj! Z definicji doby pracowniczej, która zawarta jest art. 128 § 3 pkt 1 przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, które rozpoczynają się od godziny, w której pracowni zaczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dla przykładu: pracownik rozpoczyna pracę w poniedziałek o godz. 7.00, to jego doba kończy się dopiero o godzinie 7.00 we wtorek i ponowne jego zatrudnienie w tej samej dobie doprowadzi do przekroczenia dobowej normy czasu pracy. Konsekwencją tego będzie wystąpienie pracy w godzinach nadliczbowych.

Przekroczenie przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy


Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy polega na tym, że pracownik wykonuje swoją pracę w wymiarze większym niż wynosi dobowa norma czasu pracy i wtedy pracą w godzinach nadliczbowych nie będzie praca, która przekracza dobową normę czasu pracy lecz praca ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.