wtorek, 15 maja 2012


Mienie powierzone pracownikowi


Pracownik na podstawie art. 124 kp, gdy powierzono mu z obowiązkiem zwrotu  lub do wyliczenia się:
  • pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności;
  • narzędzia oraz instrumenty albo podobne przedmioty oraz środki ochrony indywidualnej, a także odzież i obuwie robocze,

jest odpowiedzialny w pełnej wysokości za szkodę, która powstała w tym mieniu. To samo tyczy się także innego mienia, które zostało powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mu mienie została uregulowana w sposób odmienny niż tzw. ogólna odpowiedzialność materialna. Jeżeli pracownik wyrządzi szkodę w mieniu powierzonym, to odpowiada za nią w pełnej wysokości i jest to niezależne od tego, czy szkodę wyrządził umyślnie, czy też nieumyślnie. Przyjmuje się do tego domniemanie, że szkoda powstała z przyczyn, za które odpowiada pracownik i pracodawca nie musi w tym przypadku dowodzić jego winy, wystarczy, że wykaże, iż odniósł szkodę w mieniu, które powierzył pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.

Pracownik jest odpowiedzialny materialnie na podstawie przepisów o zaostrzonym rygorze, gdy wyraził zgodę na powierzenie mu mienia i gdy mienie zostało mu powierzone prawidłowo.

Pamiętaj! Pracownik wyraża zgodę na ogół w umowie o pracę lub w umowie o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone.

Powierzenie mienia następuje z chwilą objęcia go przez pracownika w posiadanie  w warunkach, które umożliwiają mu nad nim pieczę.

Pamiętaj! Jeżeli pracownik chce uwolnić się od odpowiedzialności, to musi wykazać, że szkoda w mieniu powierzonym powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków, które umożliwiłby zabezpieczenie powierzonego mienia. Zatem ciąży na nim ciężar dowodu, iż nie ponosi on winy za szkodę wymierzoną w mieniu powierzonym.

Przyczynami szkody, które są niezależne od pracownika mogą być zarówno okoliczności, które nie mają w ogóle związku z wykonywaniem przez niego pracy (np. kradzież przez osobę trzecią), jak i okoliczności dotyczące szeroko pojmowanych warunków pracy (np. uchybienia w organizacji i kontroli pracy, niedostateczne zabezpieczenie przed dostępem osób z zewnątrz).

Pamiętaj! W razie wystąpienia szkody w mieniu powierzonym pracownikowi, pracodawca nie może bez jego zgody dokonywać żadnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Pracownik musi wyrazić na to zgodę na piśmie i musi być wskazana konkretna kwota potrącenia. W świetle prawa nieważna jest zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia należności z tytułu niedoborów, które mogą ujawnić się dopiero w przyszłości.


0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika