Przejdź do głównej zawartości

Dyskryminacja w pracy

Jak bronić się przed dyskryminacją?

Jeżeli pracownik jest dyskryminowany w pracy, to ma on prawo do odszkodowania.


Uzyskać je można przez wystąpienie do sądu pracy z pozwem przeciwko pracodawcy.

Pamiętaj! Przed sądem pracy przedstawia się jedynie fakty, które wskazują na zaistnienie dyskryminacji. Pracownik powinien się postarać o zdobycie świadków, których zeznania będą potwierdzeniem słuszności żądań pracownika. Należy też zgromadzić wszelkie pomocne dokumenty.

Trzeba też pamiętać, że na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację i to on musi udowodnić, że jest niewinny i np. musi wykazać, że - różnicując sytuację pracowników - kierował się obiektywnymi powodami, np. przyjął do pracy mężczyznę, bo ten miał lepsze kwalifikacje od rywalizującej z nim kobiety.

Pamiętaj! Jeżeli sąd pracy uzna słuszność racji pracownikowi, to przyzna mu odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. 

Pracownik ma prawo skorzystać z pomocy organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych, a gdy jest w trudnej sytuacji materialnej przysługuje mu prawo zwrócenia się do sądu pracy o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.