Przejdź do głównej zawartości

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Wynagrodzenie za czas przestoju


Pracownik za czas przestoju ma prawo do 
wynagrodzenia, które wynika z jego osobistego zaszeregowania, które określa stawka godzinowa lub miesięczna, a gdy taki składnik wynagrodzenia za pracę nie został wyodrębniony, gdy określano warunki wynagrodzenia - 60 % wynagrodzenia, które zostało ustalone według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
Pamiętaj! W każdym przypadku wynagrodzenie nie może być niższe niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Wynagrodzenie za pełnienie dyżuru


Jeżeli pracownik pozostaje w gotowości do pracy na polecenie pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy, to ma wtedy przede wszystkim prawo do czasu wolnego, a gdy pracodawca nie może mu go udzielić - wynagrodzenia.

Przysługuje ono w wysokości wynagrodzenia, które wynika z osobistego zaszeregowania pracownika, które jest określone stawką godzinową lub miesięczną, a gdy nie wyodrębniono takie składnika wynagrodzenia przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.