Przejdź do głównej zawartości

Umowa na czas wykonania określonej pracy


Umowę o pracę na czas wykonywania określonej pracyzawiera się na czas wykonywania określonego zadania, np. budowy jakiegoś obiektu lub jego remontu.

Nie określa się w niej terminu jej zakończenia, gdyż będzie on uzależniony od zakończenia prac, dla których zawarto umowę.


Pamiętaj !
 Ten rodzaj umowy o pracę musi zawierać zlecenie konkretnej pracy (np. wymurowanie danego muru). Nie może to być ogólne określenie zajęć, jakie ma wykonać pracownik (np. murowanie na budowie). 

Wcześniejsze rozwiązanie umowy na czas wykonywania określonej pracy może być zawsze możliwe na mocy zgodnego porozumienia między pracownikiem a pracodawcą. 

Umowa ta będzie zawarta, gdy pracownik dokładnie uzgodni z pracodawcą rodzaj pracy, którą będzie wykonywał (np. malowanie konkretnej ściany) i strony umowy postanowią, że zawierająumowę na czas wykonywania właśnie tej pracy. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.