Przejdź do głównej zawartości

Od kiedy urlop macierzyński?

Urlop macierzyński pracownicy


Pracownica, która urodzi dziecko będąc zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy o pracę nakładczą, ma prawo do
urlopu macierzyńskiego i bez znaczenia jest to, czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy umowa terminowa i w jakim wymiarze czasu pracy pracuje oraz jaki jest jej staż pracy. 


Wymiar urlopu macierzyńskiego


Wynosi on:
  • 20 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia 2 dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodnie w przypadku urodzenia 3 dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia 4 dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia 5 i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Pamiętaj! Korzystanie z urlopu macierzyńskiego można rozpocząć jeszcze przed urodzeniem dziecka. Pracownica powinna wtedy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie co najmniej 2 tygodni urlopu przed przewidywaną datą porodu, którą potwierdza opiekujący się nią lekarz. 

Pozostałą cześć urlopu macierzyńskiego pracownica wykorzysta po porodzie, aż do wyczerpania pełnego przysługującego jej wymiaru.

Dodatkowy urlop macierzyński


Pracownica nie musi sama wykorzystywać całego urlopu macierzyńskiego, bo prawo podzielić się nim z pracującym na etacie ojcem dziecka.  

Tak więc, gdy chce ona wcześniej wrócić wcześniej do pracy zawodowej, to może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego.

Ale pod warunkiem, że:
  • wykorzystała po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu,
  • ojciec, który wychowuje dziecko wystąpi do swojego pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie mu pozostałej części urlopu macierzyńskiego.


Pamiętaj ! Pracownik w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiegododatkowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. 

Od 1 stycznia 2010 r. pracownicy mogą korzystać z jednorazowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który wynosi tydzień lub jego wielokrotność.

Udziela się go bezpośrednio po urlopie macierzyńskim na wniosek, który musi być złożony nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Dodatkowy urlop macierzyński w 2012 i 2013 r. będzie wynosił odpowiednio:

  • do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • do 6 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie.

Komentarze

marciulaTOja pisze…
Czy po przepracowaniu 3 miesięcy u danego pracodawcy należy mi się macierzyński? Kadrowa powiedziała,że macierzyński przysługuje po przepracowaniu 6 m-cy u danego pracodawcy. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź na e-mail martagrams@gmail.com
Arkadiusz Czapla pisze…
Trzeba przepracować 6 miesiecy.

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.