czwartek, 22 marca 2012

Jaki obowiązki ma wolontariusz?


Wolontariuszem zostaje osoba, która zawrze z daną organizacją pisemne porozumienie. Treść tego porozumienia musi zawierać: zakres, sposób oraz czas wykonywanych przez wolontariusza zadań, a także informacje o możliwości wcześniejszego rozwiązania porozumienia.
Organizacja, która zatrudnia wolontariusza ma obowiązek zapewnić mu:

 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • odpowiednie środki ochrony indywidualnej uzależnione od rodzaju świadczeń oraz zagrożeń związanych z ich wykonywaniem;
 • informacje o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 • pokrycie kosztów podróży służbowych i diet wolontariusza;

 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Wolontariusz zobowiązany jest:

 • stosować się do postanowień zawartego porozumienia;
 • sumiennie wykonywać obowiązki na rzecz danej organizacji;

Wolontariuszowi przysługują:

 • zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń;
 • świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Korzystający z pomocy wolontariusza na jego prośbę:

 • potwierdza na piśmie treść porozumienia;
 • wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonywaniu świadczeń;
 • informuje go o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapewnia dostępność tych informacji;
 • informuje go o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Korzystający może również pokryć inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza oraz koszty szkoleń.

Ubezpieczenie wolontariusza

Osoba, która będzie wolontariuszem nie dłużej niż 30 dni ma prawo do ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków,a po upływie 30 dni przechodzi pod opiekę państwa polskiego i zostaje objęta ubezpieczeniem wypadkowym.

Gdy będzie ona wolontariuszem dłużej niż 30 dni, to obejmie ją ochrona ubezpieczeniowa państwa od pierwszego dnia wolontariatu. Jest to z korzyścią dla organizacji, bo nie wykupuje ona ubezpieczenia NW. 

Dla kogo może pracować wolontariusz?


Mogą to być:

 • fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe, kościoły itp., czyli organizacje pozarządowe i podmioty prawne działające  na rzecz pożytku publicznego;
 • organa administracji publicznej i podległych im jednostek.

Wolontariusz, który pracuje dla organów administracji publicznej i podlegającym im jednostek, może wykonywać tylko zadania, które są związane z prowadzoną przez nią działalnością w sferze pożytku publicznego, nie zaś działalnością gospodarczą (zarobkową)

Pamiętaj! Wolontariusz nie może świadczyć pracy na rzecz podmiotów gospodarczych, czyli zarówno państwowych, jak i prywatnych przedsiębiorstw. 

0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika