Przejdź do głównej zawartości

Ile przerwy w pracy?

Przerwy w czasie pracy

W każdym dniu pracy, pracownik ma prawo do przerw, podczas których może odpocząć i za które przysługuje mu wynagrodzenie.


Jeżeli pracownik w danym dniu świadczy pracę przez co najmniej 6 godzin, to ma on prawo do co najmniej 15 minut przerwy. Do tego pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy, którą nie wlicza się do czasu pracy, w wymiarze, który nie przekracza 60 minut. Przerwa ta może być przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.


Tak więc, gdy pracownik świadczy pracę w wymiarze 8 godzin, a jego pracodawca wprowadził do porządku pracy jedna 45 minutową przerwę, którą nie wlicza się do 
czasu pracy, to jeżeli rozpoczyna on pracę o godz. 8, zakończy ją o 16.45.

Czas pracy pracownika obejmuje wtedy:

  • 7 godzin i 45 minut pracy;
  • 15 minut przerwy, która jest wliczana do czasu pracy;
  • 45 minut przerwy nie wliczanej do czasu pracy.

W przypadku pracownika, który wykonuje swoją prace przy komputerze, to ma on prawo godzinie pracy do 5 minut przerwy. Ma ona na celu ochronę oczu pracownika przed nadmiernym zmęczeniem. Może ona także polegać na wykonywaniu innych czynności. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.