Przejdź do głównej zawartości

Czy można pracować na urlopie wychowawczym?

Praca na urlopie wychowawczym 


Jeżeli pracownik nie chce stracić kontaktu z pracą w czasie urlopu wychowawczego, to może podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy, podjąć inną działalność, naukę, szkolenie w wymiarze, który pozwoli mu na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.


Gdy pracownik uzna, że chciałby wcześniej wrócić do pracy, to za zgodą pracodawcy może zrezygnować z urlopu wychowawczego - w każdym momencie. 


Pamiętaj! W innym przypadku musi on powiadomić pracodawcę o terminie zamierzonego powrotu najpóźniej na 30 dni przed tym terminem.

Praca po urlopie wychowawczym

Jeżeli pracownik skończy korzystanie z urlopu wychowawczego lub zrezygnuje z dalszej jego części, to obowiązkiem pracodawcy jest dopuszczenie go do pracy:

  • na dotychczasowym stanowisku, a gdy będzie to niemożliwe, na stanowisku równorzędnym lub innym, które odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym;
  • za wynagrodzeniem nie niższym niż wynagrodzenie, które przysługiwało mu w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem wychowawczym.

Jeżeli pracownik chce całkowicie oddać się opiece nad dzieckiem, to powinien on złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, maksymalnie do połowy pełnego wymiaru, w okresie, w który mógłby korzystać z urlopu wychowawczego

Pamiętaj! Wniosek składa się na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy

Uwaga ! Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie złożenia przez uprawnionego pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy

Jednak nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Pracodawca może w tym czasie rozwiązać umowę o pracę wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach:

  • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy;
  • gdy zachodzą przyczyny, które uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.