Czy można pracować na urlopie wychowawczym?

niedziela, 11 marca 2012
Praca na urlopie wychowawczym


Jeżeli pracownik nie chce stracić kontaktu z pracą w czasieurlopu wychowawczego, to może podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy, podjąć inną działalność, naukę, szkolenie w wymiarze, który pozwoli mu na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.Gdy pracownik uzna, że chciałby wcześniej wrócić do pracy, to za zgodą pracodawcy może zrezygnować z urlopu wychowawczego- w każdym momencie. 

Pamiętaj! W innym przypadku musi on powiadomić pracodawcę o terminie zamierzonego powrotu najpóźniej na 30 dni przed tym terminem.

Praca po urlopie wychowawczym

Jeżeli pracownik skończy korzystanie z urlopu wychowawczego lub zrezygnuje z dalszej jego części, to obowiązkiem pracodawcy jest dopuszczenie go do pracy:

  • na dotychczasowym stanowisku, a gdy będzie to niemożliwe, na stanowisku równorzędnym lub innym, które odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym;
  • za wynagrodzeniem nie niższym niż wynagrodzenie, które przysługiwało mu w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem wychowawczym.

Jeżeli pracownik chce całkowicie oddać się opiece nad dzieckiem, to powinien on złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, maksymalnie do połowy pełnego wymiaru, w okresie, w który mógłby korzystać z urlopu wychowawczego

Pamiętaj! Wniosek składa się na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy

Uwaga ! Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie złożenia przez uprawnionego pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy

Jednak nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Pracodawca może w tym czasie rozwiązać umowę o pracę wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach:

  • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy;
  • gdy zachodzą przyczyny, które uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Prześlij komentarz
 

Etykiety

akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy