Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2011

Pracodawca nie wydał świadectwa pracy

Brak świadectwa pracy W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy obowiązkiem pracodawcy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Rekompensata za pracę w niedziele i święto

Zasady rekompensaty za pracę w niedzielę i święto
W niedzielę oraz święto, także te ustawowo wolne od pracy, muszą pracować osoby, które są zatrudnione m.in. w służbie zdrowia, transporcie, gastronomii.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Odpowiedzialność porządkowa 
Jeżeli pracownik w sposób zawiniony nie wykonuje należycie swoich obowiązków, to pracodawca ma prawo pociągnąć go do odpowiedzialności na zasadach, które określa Kodeks pracy.