Przejdź do głównej zawartości

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego


Pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego w te dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Bez znaczenia jest to, czy dzień pracy danego pracownika przypada w dzień powszedni, czy niedziele lub święto.

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w wymiarze godzinowym, który odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.


Pamiętaj ! 1 dzień urlopu wypoczynkowego = 8 godzin pracy.

Pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego  w pełnych dniach pracy. Wyjątkiem jest to, że pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w dniu pracy w wymiarze godzinowym, który odpowiada części dobowego wymiaru czasu pracy, gdy cześć urlopu, która pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, w którym ma być udzielony urlop wypoczynkowy.

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy

Pracownik, który jest uprawniony do kolejnego urlopu wypoczynkowego ma prawo w roku kalendarzowym, w którym ustaje z nim stosunek pracy do urlopu:
 • u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze, który jest proporcjonalny do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik wykorzystał już urlop wypoczynkowy w przysługującym mu lub wyższym wymiarze;
 • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:
 • proporcjonalnym do okresu, który pozostał do końca danego roku kalendarzowego - w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego;
 • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.
Zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego u kolejnego pracodawcy stosowane są odpowiednio:
 • do pracownika, który podejmuje prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał stosunek pracy z poprzednim pracodawcą oraz
 • do pracownika, który powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:
 • urlopu bezpłatnego;
 • urlopu wychowawczego;
 • tymczasowego aresztowania;
 • odbywania kary pozbawienia wolności;
 • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.