Przejdź do głównej zawartości

Wymiar urlopu macierzyńskiegoJaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego ?


Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
  • 20 tygodni, gdy urodzi jedno dziecko przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni, gdy urodzi dwoje dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodni, gdy urodzi trójkę dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni, gdy urodzi czwórkę dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni, gdy piątkę i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Pamiętaj ! Co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego pracownica może wykorzystać przed przewidywaną datą porodu.


Jeżeli pracownica wykorzysta po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, to ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu.

Pamiętaj ! W takim przypadku na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko udzielana jest niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego. Aby skorzystać z tej możliwości pracownica powinna zgłosić pracodawcy pisemny wniosek, który będzie dotyczył rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego. Należy to zrobić, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. 

Wraz z wniosek trzeba dołączyć zaświadczenie pracodawcy, który zatrudnia pracownika-ojca wychowującego dziecko, które potwierdzi termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika.

Pracownica po zakończeniu urlopu macierzyńskiego ma prawo do powrotu do pracy na dotychczasowe stanowisko, a gdy będzie to niemożliwe, na stanowisko, które jest  równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego lub na inne stanowisko, które odpowiada jej kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystała z urlopu macierzyńskiego.

Pamiętaj ! Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński, którego zasady przyznawania określone są w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, ze zm.).


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.