piątek, 21 października 2011

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?


Jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy (po uwagę bierze się ogólny staż pracy u wszystkich pracodawców, to przysługuje mu prawo do
urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, którego celem jest osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Pamiętaj! Urlop wychowawczy, to urlop bezpłatny, który gwarantuje pracownikowi powrót na stanowisko, jakie zajmował przed urlopem, z tym samym wynagrodzeniem za pracę.

Jeżeli zajdzie taka sytuacja, że pracodawca nie będzie mógł przywrócić pracownika na jego dawne stanowisko pracy, to wtedy będzie musiał przywrócić go do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego lub zatrudnić go na innym stanowisku pracy, które odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym, z a wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę, które przysługuje pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku, które zajmował przed tym urlopem.

Pamiętaj! Urlop wychowawczy udzielany jest pracownikowi na jego pisemny wniosek, który należy złożyć na 2 tygodnie przed nadejściem planowanego terminu urlopu. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego we wskazanym przez niego terminie.

Pracownik może wykorzystać urlop wychowawczy najwyżej w 4 częściach. Wymiar każdej z części urlopu określany jest każdorazowo przez pracownika, który z niego korzysta.

Pamiętaj! Pracownik podczas przebywania na urlopie wychowawczym ma prawo podjąć:
 • pracę zarobkową, zarówno u dotychczasowego, jak i innego pracodawcy;

  Jednak nie może robić tego zamiast sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.


  W sytuacji, w której pracownik zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, powinien zgłosić swój powrót do pracy, a gdy tego nie uczyni i pracodawca sam ustali, że pracowniki nie opiekuje się dzieckiem, to wtedy wzywa pracownika do stawienia się w pracy w terminie przez siebie wskazanym.

  Wyznaczony przez pracodawcę termin powinien jednak przypadać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ustalenia pracodawcy i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

  Z urlopu wychowawczego można zrezygnować:

  • w każdym czasie za zgodą pracodawcy lub
  • po uprzednim powiadomieniu pracodawcy (najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem podjęcia pracy).
  Pracownik zamiast występować do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego, ma prawo złożyć mu wniosek o obniżenie obowiazujacego go wymiaru czasu pracy do wymiaru, który jest nie niższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby skorzystać z urlopu wychowawczego.

  Pamiętaj! Obowiązkiem pracodawcy jest rozpatrzenie takiego wniosku. 

  W okresie od złożenia wniosku do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, pracownik objęty jest ochroną przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę , nie dłużej jednak niż przez okres łączny 12 miesiecy.

  Pamiętaj! Niezależnie od powyższych uprawnień, pracownik, który wychowuje dziecko w wieku do 14 lat ma prawo do 2 dni wolnych od pracy w każdym roku kalendarzowym, podczas których zachowuje prawo do wynagrodzenia.

  0 komentarze:


  Popularne posty

  Archiwum bloga

  Etykiety

  adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika