Zwolnienia grupowe z pracy

czwartek, 15 września 2011


Zwolnienia grupowe pracowników są to specyficzne zwolnienia. Pracodawca może przeprowadzić je tylko, gdy zaistnieją określone warunki.

Po pierwsze: zakład pracy musi zatrudniać co najmniej 20 osób.

Po drugie: w takiej sytuacji powody zawsze leżą po stronie pracodawcy.


Do zwolnienia grupowego dojdzie, gdy w ciągu 30 dni wypowiedzenie umowy o pracę dostanie:

  • 10 pracowników, gdy zakład pracy zatrudnia mniej niż 100 osób;
  • 10 % załogi, gdy zakład pracy zatrudnia 100-300 osób;
  • co najmniej 30 osób, gdy zakład pracy zatrudnia 300 osób i więcej.
Pamiętaj ! Pracodawca ma obowiązek o wszystkim poinformować powiatowy urząd pracy, a także radę pracowników, gdy taka działa w zakładzie pracy.

Uwaga! Zwolnienie grupowe pozwala rozwiązać umowę o pracę na czas określony, nawet, gdy zawiera ona klauzulę o braku możliwości rozwiązania umowy o pracę przed upływem konkretnego terminu.

Ten rodzaj rozwiązania stosunku pracy jest  o tyle korzystny dla pracowników, ze każdemu należy się odprawa. Niezależnie od wewnątrzzakładowego regulaminu, to przepisy określają próg odprawy dla pracownika.

Pamiętaj! Górna granica odprawy, która będzie należała się pracownikowi, to nawet 15-krotność aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli dojdzie do zwolnienia grupowego, to będzie to oznaczało, że pracownicy będą uprzywilejowani, gdy zakład pracy, który rozwiązał z nimi umowę o pracę, zacznie ponownie zatrudniać osoby w tej samej grupie zawodowej.

W takim przypadku obowiązkiem pracodawcy jest w pierwszej kolejności zatrudnić dawnych pracowników.

Pamiętaj! Jednak muszą oni - w terminie roku od dnia rozwiązania umowy o pracę - wyrazić pisemną chęć ponownej współpracy z dawnym pracodawcą.


Prześlij komentarz
 

Etykiety

akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy