Przejdź do głównej zawartości

Zwolnienia grupowe z pracy


Zwolnienia grupowe pracowników są to specyficzne zwolnienia. Pracodawca może przeprowadzić je tylko, gdy zaistnieją określone warunki.

Po pierwsze: zakład pracy musi zatrudniać co najmniej 20 osób.

Po drugie: w takiej sytuacji powody zawsze leżą po stronie pracodawcy.


Do zwolnienia grupowego dojdzie, gdy w ciągu 30 dni wypowiedzenie umowy o pracę dostanie:

  • 10 pracowników, gdy zakład pracy zatrudnia mniej niż 100 osób;
  • 10 % załogi, gdy zakład pracy zatrudnia 100-300 osób;
  • co najmniej 30 osób, gdy zakład pracy zatrudnia 300 osób i więcej.
Pamiętaj ! Pracodawca ma obowiązek o wszystkim poinformować powiatowy urząd pracy, a także radę pracowników, gdy taka działa w zakładzie pracy.

Uwaga! Zwolnienie grupowe pozwala rozwiązać umowę o pracę na czas określony, nawet, gdy zawiera ona klauzulę o braku możliwości rozwiązania umowy o pracę przed upływem konkretnego terminu.

Ten rodzaj rozwiązania stosunku pracy jest  o tyle korzystny dla pracowników, ze każdemu należy się odprawa. Niezależnie od wewnątrzzakładowego regulaminu, to przepisy określają próg odprawy dla pracownika.

Pamiętaj! Górna granica odprawy, która będzie należała się pracownikowi, to nawet 15-krotność aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli dojdzie do zwolnienia grupowego, to będzie to oznaczało, że pracownicy będą uprzywilejowani, gdy zakład pracy, który rozwiązał z nimi umowę o pracę, zacznie ponownie zatrudniać osoby w tej samej grupie zawodowej.

W takim przypadku obowiązkiem pracodawcy jest w pierwszej kolejności zatrudnić dawnych pracowników.

Pamiętaj! Jednak muszą oni - w terminie roku od dnia rozwiązania umowy o pracę - wyrazić pisemną chęć ponownej współpracy z dawnym pracodawcą.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.