Przejdź do głównej zawartości

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy


Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną.

Zdarzają się jednak sytuację, gdy stanowią tak przepisy prawa pracy, że pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia mimo nie wykonywania pracy.


Są nimi:
  • przerwa na karmienie dziecka, konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 14, ślub pracownika lub członka jego rodziny, urodzenie się dziecka pracownika, zgon i pogrzeb członka rodziny;
  • 2 lub 3 dni na poszukiwanie pracy;
  • czas badań lekarskich (w tym kobiet w ciąży);
  • przerwy w pracy i urlop wypoczynkowy;
  • powstrzymywanie się pracownika od wykonywania pracy lub oddalenie się z miejsca pracy ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia;
  • szkolenie w zakresie bhp;
  • niezdolność do pracy: z powodu choroby, odosobnienia w związku z choroba zakaźną, z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy lub choroby przypadającej w okresie ciąży, z powodu poddania się niezbędnym badaniom lekarskim, które są przewidziane dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, a także poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
  • czas, podczas którego pracownik, mimo że był gotów do wykonywania pracy, nie mógł jej świadczyć, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. przestój).
Pamiętaj ! Wynagrodzenie, które jest wypłacane za ww. okresy niewykonywania pracy podlega ochronie na tych samych zasadach co wynagrodzenie za pracę, która została faktycznie wykonana.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.