niedziela, 11 września 2011

Umowa o pracę 


Każdy pracownik, który dostanie umowę o pracę, powinien wiedzieć, jakie będzie miał z tego korzyści oraz obowiązki.

Umowa o pracę, to umowa dwustronna, która zobowiązuje pracownika do wykonywania danej pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawcę do nadzoru wykonywanego przez pracownika zadania.

Pracodawca ma także prawo wyznaczyć miejsce oraz czas, w jakim pracownik będzie wykonywał swoją pracę.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca przede wszystkim zobowiązuje się w umowie o pracę do zatrudnienia pracownika i wypłacania mu określonego wynagrodzenia za pracę, które powinno odpowiadać jego obowiązkom i stanowisku w zakładzie pracy.

Pamiętaj ! Umowa o pracę powinna zawierać także informacje o rodzaju, miejscu oraz terminie rozpoczęcia pracy.

Przepisy kodeksu pracy wskazują jasno: najlepiej, by umowa o pracę była zawarta na piśmie. W sytuacji, gdy pracodawca umawia się z pracownikiem na słowo, to w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy pracownik powinien dostać potwierdzenie na piśmie.

Pamiętaj ! Pracodawcy, który nie zawrze z pracownikiem pisemnej umowy o pracę grozi kara grzywny za łamanie praw pracowniczych.

Pracownik, który wykonuje w zakładzie pracy zadania już jakiś czas (i nie zastępuje nieobecnego pracownika, nie wykonuje prac dorywczych, sezonowych i cyklicznych) i pracodawca podpisywał z nim wcześniej umowy o pracę na czas określony, otrzymuje jako trzecią umowę czasową: umowę o pracę na czas nieokreślony.

Pamiętaj ! Pod warunkiem, że przerwy między rozwiązaniem jednej, a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę na czas określony nie przekroczyły miesiąca.

Umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron. Pracodawca może ją także wypowiedzieć lub zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Umowa o pracę może być rozwiązana z upływem terminu, na jaki ją zawarto (umowa na czas określony) lub po powrocie do pracy osoby, którą w zakładzie pracy zastępuje pracownik (umowa na zastępstwo).

Umowa o pracę wygasa także po śmierci pracodawcy lub po miesiącu nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy wskutek choroby.

Rodzaje umów o pracę:
  • umowa o pracę na okres próbny, który nie przekracza trzech miesięcy;
  • umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony;
  • umowa i pracę na czas wykonywania określonej pracy;
  • umowa o pracę na zastępstwo (na czas określony, który obejmuje czas nieobecności innego pracownika).

Zalety i wady umowy o pracę


Zalety:
  • stała praca i stałe wynagrodzenie za pracę;
  • pracodawca będzie odprowadzał za pracownika składki ZUS oraz świadczenia socjalne;
  • pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego oraz innych dni wolnych, które są przewidziane przez prawo pracy.
Wady:
  • przywiązanie pracownika do jednego pracodawcy, który ma prawo kontrolować jego działania i często potrzebna jest jego zgoda, żeby móc dorobić sobie w innej pracy;
  • pracownik nie ma swobody co do czasu oraz miejsca wykonywania swoich obowiązków;
  • trudniej jest zerwać współpracę niż np przy umowie o dzieło.

Wzór umowy o pracę


..............................                                  ..........................
(Pieczęć pracodawcy)                                 (miejscowość , data)

................................
numer REGON - EKD

Umowa o pracę

zawarta w dniu ................................... w ..................................................................... pomiędzy
.....................................................................................................................
zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez
.....................................................................................................................
a
.....................................................................................................................
zwanym dalej Pracownikiem

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku
....................................................................................................................

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas
..................................................................................................................

§ 3

Miejscem wykonywania pracy będzie
..................................................................................................................

§ 4

Praca będzie wykonywana w wymiarze
....................................................................................................................

§5

Do obowiązków Pracownika będzie należało:

a) .....................................................................................................................
b) .............................................................................................................. ..

§ 6

Za pracę Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ................................... za miesiąc płatne z dołu do ......................... dnia każdego miesiąca.

§ 7

Pracownik rozpocznie pracę dnia .................................................................................. .

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik.

.............................                         ...........................................
(podpis pracownika)                        (pieczęć i podpis pracodawcy
                                                      lub  osoby uprawnionej do
                                                       działania w jego imieniu)0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika